Programmi Erasmus+ riiklikud ametid

Programmi Erasmus+ riiklikud ametid abistavad Euroopa Komisjoni ja kohalikke asutusi programmi rakendmisel teatavates partnerriikides.

Riiklikud ametid tegutsevad Lääne-Balkani, Vahemere ida- ja lõunaosa ning Kesk-Aasia riikides. Riiklik amet on ka Venemaal.

Riiklikud ametid annavad teavet programmi Erasmus+ kohta, teevad rahastatud projektidega seotud järelevalvet ja hindamisi, abistavad taotlejaid ja osalejaid, toetavad poliitilist dialoogi ning suhtlevad kohalike ametiasutuste ja ELi delegatsioonidega.

Programmi Erasmus+ riiklike ametite loetelu on kättesaadav Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti veebisaidil.

Jaga seda lehte