Εθνικά γραφεία Erasmus+

Τα Εθνικά γραφεία Erasmus+ βοηθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις τοπικές αρχές κατά την εφαρμογή του Erasmus+ σε ορισμένες Χώρες Εταίρους.

Οι χώρες αυτές βρίσκονται στα Δυτικά Βαλκάνια, την Ανατολική και τη Νότια Μεσόγειο και την Κεντρική Ασία. Η Ρωσία διαθέτει επίσης ένα εθνικό γραφείο.

Η παροχή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus +, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των χρηματοδοτούμενων σχεδίων, η παροχή βοήθειας στους αιτούντες και τους συμμετέχοντες, η στήριξη του πολιτικού διαλόγου και η διατήρηση επαφών με τις τοπικές αρχές και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ συγκαταλέγονται μεταξύ των αρμοδιοτήτων των εθνικών γραφείων.

Ο κατάλογος των εθνικών γραφείων Erasmus + είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα