Национални бюра на програмата „Еразъм+“

Националните бюра на програма „Еразъм+“ съдействат на Европейската комисия и местните власти при изпълнението на програмата в някои държави партньори.

Тези страни се намират в Западните Балкани, Източното и Южното Средиземноморие и Централна Азия. В Русия също има Национално бюро.

Сред отговорностите на националните бюра са предоставянето на информация за „Еразъм +“, мониторингът и оценяването на финансираните проекти, подпомагането на кандидатите и участниците, подкрепата за политическия диалог и поддържането на контакти с местните органи и делегациите на ЕС.

Списък на националните бюра „Еразъм+“ ще намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Споделете тази страница