Nationella programkontor

För att Erasmus+ ska vara så nära deltagarna som möjligt och fungera väl i olika länder samarbetar EU med nationella programkontor som förvaltar programmet.

De nationella programkontoren ligger i programländerna och ska

  • informera om Erasmus+
  • välja ut vilka projekt som ska finansieras
  • övervaka och utvärdera Erasmus+
  • hjälpa sökande och deltagare
  • samarbeta med andra nationella programkontor och EU-institutionerna
  • främja Erasmus+
  • utbyta goda exempel och bästa praxis.

Här nedanför hittar du listan med programkontor, medan listan med programländer finns på sidan om Erasmus+. Länder som inte finns på listan med programländerna kan ha ett nationellt Erasmuskontor.

National agencies in your country

Select any filter and click on Apply to see results

Dela denna sida