Národné agentúry

Na účely čo najväčšieho priblíženia programu Erasmus+ k jeho účastníkom a zabezpečenia jeho dobrého fungovania v rôznych krajinách, EÚ spolupracuje s národnými agentúrami na riadení programu.

Národné agentúry sídlia v krajinách zapojených do programu a ich úlohou je:

  • poskytovanie informácií o programe Erasmus+,
  • výber projektov, ktoré budú financované,
  • monitorovanie a hodnotenie programu Erasmus+,
  • podpora žiadateľov a účastníkov,
  • spolupráca s inými národnými agentúrami a EÚ,
  • propagovanie programu Erasmus+,
  • výmena informácií o úspechoch a najlepších postupoch.

Zoznam národných agentúr sa nachádza nižšie, zatiaľ čo zoznam krajín zapojených do programu sa nachádza v časti o programe. Krajiny, ktoré sa nenachádzajú v zozname krajín zapojených do programu, môžu prípadne mať národný úrad programu Erasmus+.

National agencies in your country

Select any filter and click on Apply to see results

Zdieľajte túto stránku