Agencje krajowe

Aby maksymalnie przybliżyć program Erasmus+ wszystkim użytkownikom i zagwarantować, że będzie sprawnie realizowany we wszystkich krajach, UE zarządza programem wspólnie z agencjami krajowymi.

Agencje krajowe mają siedziby w krajach uczestniczących w programie, a ich zadania obejmują:

  • udzielanie informacji na temat programu Erasmus+
  • wybieranie projektów, które otrzymają dofinansowanie
  • monitorowanie i ocenę programu Erasmus+
  • udzielanie wsparcia wnioskodawcom i uczestnikom
  • współpracę z innymi agencjami krajowymi i z UE
  • promowanie programu Erasmus+
  • przekazywanie sobie nawzajem informacji o dobrych praktykach i o działaniach uwieńczonych sukcesem.

Listę agencji krajowych można znaleźć poniżej, a lista krajów uczestniczących w programie znajduje się na stronie z podstawowymi informacjami. Kraje, które nie figurują na liście krajów uczestniczących w programie, mogą ewentualnie posiadać krajowe biuro programu Erasmus+.

National agencies in your country

Select any filter and click on Apply to see results

Podziel się tą stroną