Valstu aģentūras

Lai programmu “Erasmus+” pēc iespējas tuvinātu dalībniekiem un tā labi darbotos dažādās valstīs, ES sadarbojas ar valstu aģentūrām, kas palīdz vadīt programmu.

Valstu aģentūras atrodas programmas valstīs, un tām ir šādi uzdevumi:

  • sniegt informāciju par “Erasmus+”,
  • atlasīt projektus, kas tiks finansēti,
  • pārraudzīt un novērtēt “Erasmus+”,
  • sniegt atbalstu pieteikumu iesniedzējiem un dalībniekiem,
  • sadarboties ar citām valstu aģentūrām un ES,
  • popularizēt “Erasmus+”,
  • dalīties ar veiksmes stāstiem un labāko praksi.

Valstu aģentūru saraksts ir atrodams zemāk, bet programmas valstu sarakstu skatiet sadaļā Par “Erasmus+”. Valstīs, kas nav iekļautas programmas valstu sarakstā, iespējams, ir valsts “Erasmus+” birojs.

National agencies in your country

Select any filter and click on Apply to see results

Bendrinti šį puslapį