Nacionalinės agentūros

Kad programa „Erasmus+“ dalyviams būtų kuo pasiekiamesnė ir gerai veiktų skirtingose šalyse, ES ją valdo bendradarbiaudama su nacionalinėmis agentūromis.

Programos šalyse įsisteigusių nacionalinių agentūrų užduotys yra:

  • teikti informaciją apie „Erasmus+“,
  • atrinkti finansuotinus projektus,
  • stebėti ir vertinti „Erasmus+“,
  • teikti paramą paraiškų teikėjams ir dalyviams,
  • dirbti su kitomis nacionalinėmis agentūromis ir ES,
  • populiarinti „Erasmus+“,
  • dalytis sėkmės istorijomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais.

Nacionalinių agentūrų sąrašas pateikiamas toliau, o programos šalių sąrašas skelbiamas skyrelyje Apie „Erasmus+“. Į programos šalių sąrašą neįtrauktose šalyse gali būti įsteigti nacionaliniai „Erasmus+“ biurai.

Bendrinti šį puslapį

Nacionalinės jūsų šalies agentūros

Select any filter and click on Apply to see results