Nacionalne agencije

U cilju što većeg približavanja programa Erasmus+ sudionicima i jamčenja njegova dobrog funkcioniranja u raznim zemljama EU upravlja programom zajedno s nacionalnim agencijama.

Uloga nacionalnih agencija koje imaju sjedište u zemljama sudionicama:

  • pružanje informacija o programu Erasmus+
  • biranje projekata koji će se financirati
  • praćenje i ocjenjivanje programa Erasmus+
  • pružanje podrške kandidatima i sudionicima
  • suradnja s drugim nacionalnim agencijama i EU-om
  • promicanje programa Erasmus+
  • širenje dobrih primjera i praksi.

Popis nacionalnih agencija dostupan je u nastavku, a popis zemalja sudionica dostupan je u odjeljku O programu. Zemlje koje nisu na popisu zemalja sudionica mogu imati nacionalni ured za Erasmus+.

National agencies in your country

Select any filter and click on Apply to see results

Podijelite ovu stranicu