Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta

Le go mbeidh cabhair agus tacaíocht i ngar do rannpháirtithe Erasmus+ agus le deimhin a dhéanamh de go n-oibríonn an clár go maith i ngach tír, oibríonn an tAontas Eorpach le Gníomhaireachtaí Náisiúnta chun an clár a bhainistiú.

Is sna tíortha atá rannpháirteach sa chlár atá na Gníomhaireachtaí Náisiúnta lonnaithe, agus tá an méid seo a leanas i measc na gcúraimí atá acu:

  • eolas a sholáthar faoi Erasmus+
  • na tionscadail a dtabharfar maoiniú dóibh a roghnú
  • monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar Erasmus+
  • tacaíocht a thabhairt d’iarrthóirí agus do rannpháirtithe
  • comhoibriú leis na Gníomhaireachtaí Náisiúnta eile agus leis an Aontas Eorpach
  • Erasmus+ a chur chun cinn
  • scéalta ratha agus dea-chleachtais a chomhroinnt.

Tá liosta de na Gníomhaireachtaí Náisiúnta thíos, agus is féidir teacht ar liosta de thíortha an Chláir sa rannóg Cad é an rud é Erasmus+?. Tá Oifig Náisiúnta Erasmus+, seachas Gníomhaireacht Náisiúnta, ag tíortha comhpháirtíochta áirithe nach bhfuil ar an liosta de thíortha an Chláir.

National agencies in your country

Select any filter and click on Apply to see results

Comhroinn an leathanach seo