Kansalliset toimistot

Jotta Erasmus+ -ohjelman hallinnointi olisi mahdollisimman lähellä ohjelman edunsaajia ja jotta voitaisiin varmistaa, että se toimii hyvin kaikissa maissa, EU tekee yhteistyötä kansallisten toimistojen kanssa.

Ohjelmamaissa sijaitsevien kansallisten toimistojen tehtävänä on

  • tarjota tietoa Erasmus+ -ohjelmasta
  • valita rahoitettavat hankkeet
  • seurata ja arvioida ohjelman toimeenpanoa
  • tarjota tukea hakijoille ja osallistujille
  • toimia yhteistyössä muiden kansallisten toimistojen ja Euroopan komission kanssa
  • edistää Erasmus+ -ohjelman näkyvyyttä
  • levittää ohjelman tuloksia ja hyviä toimintatapoja.

Kansallisia toimistoja voi hakea seuraavasta luettelosta. Ohjelmamaista ja kumppanimaista on tietoa Perustiedot-osiossa. Ks. myös kumppanimaiden kansalliset Erasmus+ -toimistot.

Jaa tämä sivu

National agencies in your country

Select any filter and click on Apply to see results