Εθνικοί oργανισμοί

Για να έρθει το Erasmus+ πιο κοντά στους συμμετέχοντες και να εξασφαλιστεί ότι λειτουργεί καλά στις διάφορες χώρες, η ΕΕ συνεργάζεται με τους Εθνικούς Οργανισμούς για τη διαχείριση του προγράμματος.

Οι Εθνικοί οργανισμοί βρίσκονται στις Χώρες του Προγράμματος και ο ρόλος τους συνίσταται στα εξής:

  • παροχή πληροφοριών για το Erasmus+
  • επιλογή των σχεδίων για χρηματοδότηση
  • παρακολούθηση και αξιολόγηση του Erasmus+
  • στήριξη των αιτούντων και των συμμετεχόντων
  • συνεργασία με άλλους Εθνικούς Οργανισμούς και την ΕΕ
  • προώθηση του «Erasmus+
  • ανταλλαγή επιτυχημένων παραδειγμάτων και βέλτιστων πρακτικών

Ο κατάλογος των Εθνικών Οργανισμών διατίθεται κατωτέρω και ο κατάλογος των Χωρών του Προγράμματος διατίθεται στην ενότητα «Σχετικά με το Erasmus+». Οι χώρες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Χωρών του Προγράμματος μπορεί να διαθέτουν ένα εθνικό γραφείο Erasmus+.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα

National agencies in your country

Select any filter and click on Apply to see results