Nationale agenturer

For at sørge for at Erasmus+ kommer så tæt som muligt til deltagerne og fungerer godt i alle lande, samarbejder EU med de nationale agenturer om administrationen af programmet.

Agenturerne ligger i de deltagende lande (programlandene), og det er deres opgave at:

  • informere om Erasmus+
  • udvælge de projekter, der kan få finansiering
  • overvåge og evaluere Erasmus+
  • hjælpe ansøgerne og deltagerne
  • samarbejde med de andre nationale agenturer og EU
  • skabe opmærksomhed om Erasmus+
  • udveksle succeshistorier og bedste praksis

Listen over nationale agenturer findes nedenfor, og listen over programlande findes i afsnittet Om Erasmus+. I nogle tilfælde har lande, der ikke står på listen over programlande nationale kontorer, der administrerer Erasmus+.

National agencies in your country

Select any filter and click on Apply to see results

Del denne side