Kontakta EU-kommissionen


programhandledningen för Erasmus+ kan du läsa mer om programmet och vilka möjligheter som finns. De nationella programkontoren eller Erasmuskontoren kan också svara på dina frågor.

Du kan kontakta EU-kommissionen på två sätt beroende på vad det gäller:

  • För frågor om de delar av Erasmus+ som förvaltas av kommissionens genomförandeorgan Eacea kan du kontakta Eacea direkt. En lista över vilka åtgärder det gäller finns på Eaceas webbplats.
  • För andra frågor om Erasmus+ kontaktar du Europa direkt med hjälp av formuläret nedan.

Kontaktformulär

Dela denna sida