Kontakt


Sprievodca programom Erasmus+ obsahuje podrobné informácie o programe a všetkých príležitostiach. Odpovede na vaše otázky vám môžu poskytnúť aj národné agentúry alebo národné úrady.

Ak chcete kontaktovať Európsku komisiu, máte tieto dve možnosti:

  • Otázky týkajúce sa častí programu Erasmus+, ktoré riadi Výkonná agentúra Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, môžete klásť pomocou osobitného kontaktného formulára. Ich zoznam nájdete na webovej lokalite agentúry.
  • Ak máte iné otázky týkajúce sa programu Erasmus+, kontaktujte službu Europe Direct alebo použite tento kontaktný formulár:

Kontaktný formulár

Zdieľajte túto stránku