Επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι εθνικοί φορείς ή οι εθνικές υπηρεσίες μπορούν ενδεχομένως να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας.

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε δύο δυνατότητες:

  • Οι ερωτήσεις που αφορούν τα μέρη του Erasmus+ τα οποία διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να αποστέλλονται με το σχετικό δελτίο επικοινωνίας. Κατάλογος αυτών των μερών υπάρχει στον ιστότοπο του εν λόγω οργανισμού.
  • Για κάθε άλλη ερώτηση σχετικά με το Erasmus+, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του παρακάτω δελτίου:

Δελτίο επικοινωνίας

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα