Akreditacija Erasmus iz leta 2020 na področju izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter šolskega izobraževanja

Deadline 29/10/2020 - 12:00
Reference EAC/A02/2020

Akreditacija Erasmus je orodje, namenjeno organizacijam, dejavnim na področju izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter šolskega izobraževanja, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje. Podelitev akreditacije Erasmus potrjuje, da je prijavitelj pripravil načrt za izvedbo visokokakovostnih dejavnosti mobilnosti v okviru širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije.

Organizacije lahko oddajo prijavo za individualno akreditacijo Erasmus za svojo organizacijo ali za akreditacijo Erasmus za koordinatorje konzorcijev za mobilnost. Predhodne izkušnje s programom Erasmus+ (2014–2020) niso potrebne.

Poleg tega lahko organizacije, ki imajo veljavno listino Erasmus+ za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju s prijavo na ta razpis svojo akreditacijo prenesejo na prihodnji program. Te organizacije lahko zaprosijo za poseben poenostavljen postopek za imetnike listine za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. V okviru tega razpisa se lahko imetnikom veljavne listine za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju podeli tudi znak odličnosti za priznanje njihovega preteklega dela in predanosti kakovosti.

Institucijam z akreditacijo Erasmus bo omogočen poenostavljen dostop do možnosti financiranja v okviru ključnega ukrepa 1 prihodnjega programa (2021–2027).

Nacionalne agencije

Ta razpis upravljajo nacionalne agencije v posameznih državah Programa. Več informacij je na voljo na spletišču vaše nacionalne agencije.

Kako se prijaviti

Dostop do obrazca za akreditacijo Erasmus (potrebna je prijava prek EU Login – če nimate računa, ga ustvarite).

Dokumenti

Pravila za uporabo

Standardi kakovosti Erasmus

Dajte v skupno rabo to stran

Related News and Events