Akreditácia na Erasmus v roku 2020 v týchto oblastiach: vzdelávanie dospelých, odborné vzdelávanie a príprava, školské vzdelávanie

Deadline 29/10/2020 - 12:00
Reference EAC/A02/2020

Akreditácia na Erasmus je nástrojom pre organizácie vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a školského vzdelávania, ktoré sa chcú otvoriť možnostiam cezhraničnej výmeny a spolupráce. Udelenie akreditácie na Erasmus potvrdzuje, že žiadateľ vypracoval plán vykonávania kvalitných aktivít v oblasti mobility ako súčasť širšieho úsilia o rozvoj svoje organizácie.

Zainteresované organizácie môžu požiadať o individuálnu akreditáciu na Erasmus pre svoju organizáciu alebo o akreditáciu na Erasmus pre koordinátorov konzorcia pre mobilitu. Predchádzajúce skúsenosti s programom Erasmus+ (2014 – 2020) nie sú podmienkou na podanie žiadosti.

Okrem toho organizácie, ktoré sú držiteľmi platnej charty Erasmus+ pre mobilitu v OVP, môžu svoju akreditáciu preniesť do budúceho programu predložením žiadosti v nadväznosti na túto výzvu. Tieto organizácie môžu žiadať o osobitný zjednodušený postup pre držiteľov charty pre mobilitu v OVP. Držiteľom platnej charty pre mobilitu v OVP môže byť v rámci tejto výzvy udelená značka excelentnosti ako ocenenie ich doterajšej práce a snahy o presadzovanie kvality.

Organizácie akreditované na Erasmus získajú zjednodušený prístup k možnostiam financovania v rámci kľúčovej akcie 1 budúceho programu (2021 – 2027).

Národné agentúry

Výzvu riadia národné agentúry v každej krajine zapojenej do programu. Viac informácií nájdete na webovom sídle národnej agentúry vo vašej krajine.

Ako sa prihlásiť

Prístup k formuláru žiadosti o akreditáciu na Erasmus (vyžaduje sa konto EU login – konto si môžete vytvoriť, ak ho ešte nemáte).

Dokumenty

Pravidlá uplatňovania

Štandardy kvality programu Erasmus

Súvisiace správy a udalosti

Zdieľajte túto stránku