Hankemenetlused ja konkursikutsed

Programmi Erasmus+ konkreetsete rahastamisvõimaluste ja taotlusmenetlustega saab tutvuda Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) veebisaidil või võttes ühendust oma riikliku bürooga.

Allpool esitatud tabelites on näha, mis asutused milliseid programmi meetmeid korraldavad.

Projektide loetelu
Meetme liik Korraldusasutus
Kooliõpilaste ja koolipersonali õpirände projektid Riiklikud bürood
Kutseõppurite ja kutsekoolide töötajate õpirände projektid Riiklikud bürood
Üliõpilaste ja kõrgkoolide töötajate õpirände projektid Riiklikud bürood
Täiskasvanuhariduse valdkonna õppijate ja töötajate õpirände projektid Riiklikud bürood
Noortevaldkonna õpirände projektid Riiklikud bürood
Noorte osalustegevus Riiklikud bürood

Meetme liik Korraldusasutus
Koostööpartnerlused kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noortevaldkonnas (v.a Euroopa vabaühenduste taotlused) Riiklikud bürood
Väikepartnerlused kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noortevaldkonnas Riiklikud bürood
Koostööpartnerlused kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noortevaldkonnas (Euroopa vabaühenduste taotlused) EACEA
Koostööpartnerlused ja väikepartnerlused spordi valdkonnas EACEA
Kutsehariduse tipptaseme keskused EACEA
Erasmus+ õpetajate akadeemiad EACEA
Erasmus Munduse meetmed EACEA
Innovatsiooniliidud EACEA
Suutlikkuse suurendamine noortevaldkonnas EACEA
Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused EACEA
Meetme liik Korraldusasutus
Algatus „Euroopa noored üheskoos“ EACEA

Meetme liik Korraldusasutus
Jean Monnet’ meetmed kõrghariduse valdkonnas: moodulid, õppetoolid ja tippkeskused EACEA
Jean Monnet’ meetmed hariduse ja koolituse muudes valdkondades: õpetajakoolitus ja võrgustikud EACEA

Jaga seda lehte