Ce Se Întâmplă După Depunerea Cererii?

Toate cererile primite de agențiile naționale sau de Agenția Executivă sunt supuse unei proceduri de evaluare.

Procedura De Evaluare

Propunerile de proiect sunt evaluate de agenția națională care primește cererea sau de Agenția Executivă, exclusiv pe baza criteriilor descrise în prezentul ghid. Evaluarea implică:

  • o verificare oficială pentru a se asigura de respectarea criteriilor de eligibilitate și de excludere;
  • o evaluare a calității pentru a vedea măsura în care organizațiile participante îndeplinesc criteriile de selecție (și anume, capacitatea operațională și financiară) și măsura în care proiectul îndeplinește criteriile de atribuire. Această evaluare a calității este realizată în cele mai multe cazuri cu sprijinul unor experți independenți. În evaluarea lor, experții pot recurge la orientările elaborate de Comisia Europeană; aceste orientări vor fi puse la dispoziție pe site-urile web ale Comisiei Europene și ale agențiilor responsabile de administrarea proiectelor Erasmus+.
  • o verificare din care să rezulte că propunerea nu prezintă riscul dublei finanțări. Dacă este necesar, această verificare se efectuează în cooperare cu alte agenții sau cu alte părți interesate.

Agenția națională sau Agenția Executivă va desemna o comisie de evaluare pentru a supraveghea gestionarea întregului proces de selecție. Pe baza evaluării efectuate de experți, comisia de evaluare va stabili o listă a proiectelor propuse pentru selecție.

Pentru toate acțiunile acoperite de prezentul ghid, în timpul procesului de evaluare, solicitanții pot fi invitați să prezinte informații suplimentare sau să clarifice documentele justificative depuse împreună cu cererea, cu condiția ca astfel de informații sau clarificări să nu modifice în mod substanțial propunerea. Informațiile și clarificările suplimentare sunt justificate în special în caz de erori materiale evidente făcute de solicitant sau în cazul în care – pentru proiectele finanțate prin intermediul acordurilor cu beneficiari multipli – lipsesc unul sau mai multe mandate ale partenerilor (pentru acordurile cu beneficiari multipli, a se vedea secțiunea „Acordul de grant/decizia de acordare a grantului” de mai jos).

Decizia Finală

La sfârșitul procedurii de evaluare, agenția națională sau Agenția Executivă decide cu privire la proiectele care urmează să primească finanțare pe baza:

  • listei de clasificare propuse de comisia de evaluare;
  • bugetului disponibil pentru orice acțiune dată (sau pentru orice activitate dată din cadrul unei acțiuni)

După finalizarea procedurii de selecție, dosarele de candidatură și materialul însoțitor nu sunt trimise înapoi solicitantului, indiferent de rezultatul procedurii.

Notificarea Deciziilor De Acordare A Grantului

Calendarul orientativ de notificare a rezultatelor selecției în cadrul fiecărei acțiuni este indicat în secțiunea „Termenele limită pe durata proiectului și modalitățile de plată” de mai jos.