Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelek

Azok a felsőoktatásban tanuló hallgatók, akik a mesterképzés teljes tanulmányi programját egy másik programországban akarják elvégezni, a költségeikhez való hozzájárulás céljából igényelhetnek az EU által garantált hitelt.

Az Erasmus+ mesterképzési diákhitel lehetővé teszi, hogy a mesterképzésben esetlegesen résztvevő hallgatók az Erasmus+ program időtartama alatt külföldi tanulmányaikat hitelfelvétellel finanszírozzák (a hitelt a résztvevőrésztvevő bankok vagy egyetemek nyújtják, és arra az EU garanciát vállal partnere, az Európai Beruházási Alap közreműködésével), hogy ezáltal halasztva fizethessék ki tandíjukat és lakhatási költségeiket. Az erre a célra elkülönített uniós költségvetés többszörös tőkeáttételes finanszírozást tesz lehetővé a banki szektorból vagy a felsőoktatási intézmények részéről a mesterképzésben résztvevőrésztvevő hallgatóknak nyújtott hitelek (vagy ezzel egyenértékű szolgáltatások) finanszírozására.

A hitelprogram 2015-ben került bevezetésre, és az Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitele az évek során egyre több országban és egyre több hallgató számára válik elérhetővé.

A hitelprogramra és a résztvevő pénzügyi intézményekre vonatkozóan további információk az Európai Bizottság honlapján találhatók: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/11_hu

A hitelek összege és felhasználása

Egyéves mesterképzési program esetében legfeljebb 12 000 EUR, kétéves mesterképzési program esetében pedig legfeljebb 18 000 EUR hitel vehető fel, amely az Erasmus+ programban résztvevő 33 ország bármelyikében felhasználható a megélhetés, a tandíj és egyéb tanulmányi költségek fedezésére.

A legfontosabb szociális biztosítékok között szerepel, hogy sem a szülőknek, sem a hallgatónak nem kell biztosítékot szolgáltatnia, kedvező a kamatláb és a visszafizetési feltételek.

Támogathatósági szempontok

A hitel igénylésére való jogosultság érdekében a hallgatóknak:

  • az Erasmus+ valamely programországában kell lakóhellyel rendelkezniük;
  • a felsőoktatási tanulmányok első képzési ciklusát (az alapképzést vagy az azzal egyenértékű képzést) sikeresen el kell végezniük;
  • felvételt kell nyerniük Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező, elismert felsőoktatási intézmény második képzési ciklusán belüli tanulmányi programra (mesterképzésre vagy azzal egyenértékű képzésre).
  • Az általuk elvégezni szándékozott mesterképzésnek (vagy azzal egyenértékű képzésnek) a következő feltételeknek kell megfelelnie: 
  • a hallgató lakóhelye szerinti országtól és az alapképzésben megszerzett oklevél (vagy a mesterképzésre való felvételre jogosító egyenértékű oklevél) megszerzésének országától eltérő országban kerül megszervezésre;
  • (mesterképzésben vagy azzal egyenértékű képzésben) szerzett oklevél megszerzésével végződő teljes képzési program.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Közvetlenül a résztvevő bankokhoz, felsőoktatási intézményekhez vagy hallgatói hitelt nyújtó vállalkozásokhoz.