Részt vevő intézmények

Az Erasmus+ projekteket a résztvevők képviseletében a részt vevő intézmények nyújtják be és bonyolítják le. Ha a benyújtott projektet kiválasztják, akkor a pályázó intézmény lesz az Erasmus+-támogatás kedvezményezettje. A kedvezményezettek támogatási szerződést írnak alá, vagy pályázati döntésről értesítik őket, amely feljogosítja őket a projekt megvalósításához nyújtandó pénzügyi támogatásra (az egyéni résztvevők nem írnak alá támogatási szerződést). A program egyes tevékenységtípusai fiatalok informális csoportjai számára is elérhetők.

Az általános szabály az, hogy az Erasmus+ projektekben részt vevő intézményeknek programországok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük. Egyes tevékenységtípusok azonban, különösen a felsőoktatás és az ifjúságügy terén, a partnerországok intézményei számára is nyitva állnak.

Az Erasmus+ projektekben való részvétel konkrét feltételei a program által támogatott tevékenység típusától függnek. A program általában minden, az oktatás, képzés, ifjúságügy vagy sport terén tevékenykedő intézmény számára nyitva áll. Számos tevékenységben a munkaerőpiac egyéb szereplői is részt vehetnek.

Ezzel kapcsolatosan a Pályázati útmutató B. részében és I. mellékletében találhatók további információk.