A program megvalósításában résztvevő egyéb szervek

A fent említett szerveken kívül kiegészítő jelleggel a következő struktúrák nyújtanak szakértői támogatást az Erasmus+ program megvalósításához:

Eurydice hálózat

Az Eurydice hálózat elsődlegesen az európai oktatási rendszerek valamennyi szintjének felépítésével és intézményi hátterével foglalkozik, és hozzájárul a különböző európai rendszerek jobb és kölcsönös megértéséhez. Európai szintű összehasonlító elemzéseket, valamint országspecifikus oktatási és ifjúságügyi információkat bocsát az oktatási rendszerekért és oktatáspolitikákért felelős személyek rendelkezésére, hogy segítse őket a döntéshozatalban.

Az Eurydice hálózat rengeteg információforrást bocsát rendelkezésre, többek között a következőket:

 • a nemzeti oktatási rendszerek (a nemzeti oktatási rendszerek és oktatáspolitikák) részletes ismertetése és áttekintése,
 • közösségi szintű érdeklődésre számot tartó konkrét témákról szóló, tematikus összehasonlító jelentések (tematikus jelentések),
 • mutatószámok és statisztikák (kulcsfontosságú adatsorok), valamint
 • az oktatásra vonatkozó tények és számadatok, például a nemzeti oktatási rendszerek felépítéséről, az iskolák tanrendjéről, a tanári fizetések összehasonlításáról, illetve az egyes országok és oktatási szintek vonatkozásában előírt tanulmányi időkről (tények és számadatok).

Az Eurydice hálózat a Végrehajtó Ügynökségnél működő központi koordinációs egységből, valamint az Erasmus+ programban résztvevő valamennyi országok mindegyikében, továbbá Albániában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban székhellyel rendelkező nemzeti egységekből áll. 

Ezzel kapcsolatosan a Végrehajtó Ügynökség honlapján találhatók további információk. 

Youth Wiki nemzeti tudósítói hálózat

Az uniós ifjúsági stratégiával, valamint az ifjúságügyi kérdésekkel kapcsolatos ismeretek javítására vonatkozó célkitűzéssel összhangban az európai fiatalok helyzetéről és a nemzeti ifjúságügyi szakpolitikákról koherens, naprakész és hasznosítható módon tájékoztatást nyújtó interaktív eszköz, a Youth Wiki-hez hozzájáruló nemzeti irodák pénzügyi támogatásban részesülnek.

Pénzügyi támogatásban részesülnek a programországbeli nemzeti hatóságok által kijelölt szervek az országspecifikus információk, az összehasonlítható ország ismertetések, valamint az európai ifjúságügyi rendszerek és politikák jobb és kölcsönös megértéséhez hozzájáruló mutatószámok kidolgozása érdekében végrehajtott cselekvésekért.

Az eTwinning támogató szolgálatai

Az eTwinning óvópedagógusoktól felső középfokú oktatási intézményekig bezárólag tanító pedagógusokat tömörítő, kizárólag a nemzeti hatóságok által ellenőrzött pedagógusok számára elérhető platformon fogadott közösség. A résztvevők számos tevékenységben vehetnek részt: közös projekteket hajthatnak végre más iskolákkal és tantermekkel; megbeszéléseket folytathatnak kollégákkal, és szakmai hálózatokat alakíthatnak ki; sokféle szakmai továbbképzési lehetőség részesei lehetnek (online és személyesen) stb. Az eTwinning finanszírozására az Erasmus+ program pályázati kategóriája keretében kerül sor. 2005. évi elindítása óta több mint 190 000 iskola több mint 570 000 tanára regisztrált rajta, és csaknem 75 000 projektet bonyolítottak a programországokban.

Az eTwinning keretében résztvevő tanárok és iskolák támogatást kapnak az eTwinning nemzeti támogató szolgálataitól (NSS). E szervezeteket az illetékes nemzeti hatóságok jelölik ki. A nemzeti támogató szolgálatok segítséget nyújtanak a regisztráció, a partnerkeresés és a projekttevékenység folyamata során, népszerűsítik a cselekvést, díjakat és minőségi védjegyeket osztanak ki, valamint szakmai fejlődést szolgáló tevékenységeket szerveznek a tanárok számára.

A nemzeti támogató szolgálatokat egy központi támogató szolgálat (CSS) koordinálja, amely az eTwinning internetes platform fejlesztéséért és a tanárok szakmai fejlődését szolgáló tevékenységek európai szintű szervezéséért is felel.

Az összes szolgálat jegyzéke és további információk a következő honlapon érhetők el: https://www.etwinning.net/hu/pub/contact.htm

A School Education Gateway platform

A School Education Gateway az iskolai oktatás európai online platformja, amely jelenleg az Európai Unió 23 hivatalos nyelvén érhető el; célja, hogy a tanárok minden igényét kielégítse a tájékozódás, a tanulás és a szakmai fejlődés, a kollegiális támogatás és a hálózatépítés, az együttműködésen alapuló projektek és a mobilitási lehetőségek, a szakpolitikákba való betekintés stb. terén. A tanárokon kívül a School Education Gateway felhasználói célcsoportját az Erasmus+ program szerinti tevékenységekben résztvevő felek, például iskolák és más oktatási szereplők és szervezetek/intézmények, politikai döntéshozók és nemzeti hatóságok, nem kormányzati szervezetek, vállalkozások stb. alkotják. 

Mivel nyilvános honlap, bárki elérheti az interneten (például az EU-n kívüli országokból is). Ez a széles lefedettség várhatóan javítani fogja a szakpolitika és a gyakorlat közötti kapcsolatokat az európai iskolai oktatásban, továbbá elősegíti az iskolai realitásokon és a munkaerőpiaci szükségleteken alapuló szakpolitika előmozdítását.

A School Education Gateway sokféle tartalmat kínál, többek között európai projektekből származó bevált gyakorlatokat; havonkénti blogbejegyzéseket és európai iskolai oktatási szakértőkkel bonyolított videointerjúkat; tanároknak szánt online kurzusokat az aktuális tantermi kihívások kezelésének elősegítésére; forrásanyagokat, például oktatási segédanyagokat, konzultációkat és a European Toolkit for Schools segédanyagcsomagot; az iskolai oktatási szakpolitikákra vonatkozó információkat; aktuális híreket és eseményeket stb. A platform speciális eszközöket kínál a tanárok és az iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók számára azoknak a szakmai fejlődésüket szolgáló képzési és mobilitási lehetőségeknek (helyszíni tanfolyamok, szakmai látogatások, tanítási feladatok stb.) a megtalálása során, amelyek az Erasmus+ 1. pályázati kategóriája keretében finanszírozhatók:

 • „Kurzuskatalógus” Erasmus+ eszköz (személyes képzési lehetőségekhez);
 • „Mobilitási lehetőségek” Erasmus+ eszköz (az 1. pályázati kategória keretében, tanári mobilitáshoz);

További információk: http://schooleducationgateway.eu

EPALE

Az európai felnőttképzés elektronikus platformja, az úgynevezett EPALE, az Európai Bizottság Erasmus+ program által finanszírozott kezdeményezése. A platform a felnőttképzésben résztvevő tanárok, oktatók és önkéntesek, valamint politikai döntéshozók, kutatók, médiaszakemberek és felsőoktatási szakemberek számára érhető el.

A honlap olyan interaktív hálózatokat kínál, amelyek segítségével az európai felhasználók kapcsolatba léphetnek egymással, megbeszéléseket folytathatnak, és megoszthatják a bevált gyakorlatokat. Számos eszköz és tartalom mellett az EPALE olyan eszközöket is biztosít, amelyek különösen fontosak lehetnek az Erasmus+ (lehetséges) kedvezményezettjei számára. Néhány példa:

 • A következőkhöz felhasználható tanfolyam- és eseménynaptár:
 • az 1. pályázati kategóriába tartozó projektek kedvezményezettjeinek szánt mobilitási lehetőségek kereséséhez;
 • a 2. pályázati kategóriába tartozó projektek keretében szervezett tanfolyamok és események népszerűsítéséhez.
 • Uniós finanszírozású projektek előkészítéséhez, illetve szakmai látogatási lehetőség kereséséhez vagy biztosításához partnerek kereséséhez hasznos partnerkereső eszköz.
 • A hasonló érdeklődésű emberekkel és szervezetekkel/intézményekkel való kapcsolattartásra szolgáló további lehetőségeket nyújtó gyakorlati közösségek.
 • Olyan együttműködési terek, ahol a projektpartnerek biztonságos környezetben vihetik előbbre projektjüket.
 • Olyan forrásközpont, ahol a projektek kedvezményezettjei a projektjük vagy a szervezetük/intézményük cikkeire, jelentéseire, kézikönyveire és bármely egyéb anyagára hivatkozhatnak, ezzel további terjesztési lehetőséget biztosítva.
 • Olyan blog, amelyben a projektek résztvevői informális és dinamikus módon oszthatják meg tapasztalataikat, illetve tölthetnek fel az eredményeiket bemutató videókat.

Az uniós finanszírozásban részesülő projektek esetében érdemes megosztani a tevékenységeikre és az eredményeikre vonatkozó információkat megosztani a platformon blogbejegyzések, hírek, események és egyéb tevékenységek formájában.

Az EPALE megvalósítását egy központi támogató szolgálat és az Erasmus+ programországok nemzeti támogató szolgálatainak hálózata végzi; e szolgálatok választják ki, mely információk lehetnek érdekesek a felhasználók számára, emellett az érdekelt feleket a platform használatára és tartalmának bővítésére ösztönzik. Az EPALE elérhetősége: http://ec.europa.eu/epale.

Erasmus+ virtuális csereprogram

Az Erasmus+ virtuális csereprogram lehetővé teszi a Földközi-tenger mindkét oldaláról érkező fiatalok számára, hogy részt vegyenek a kultúrák közötti párbeszédben, és online tanulási eszközökkel javítsák képességeiket. Ez kiterjeszti az Erasmus+ elérhetőségét és hatókörét, kiegészítve ezáltal a hagyományos fizikai mobilitást. Az Erasmus+ virtuális csereprogram a fiatalok, ifjúságsegítők, hallgatók és felsőoktatási szakemberek elérése érdekében szorosan együttműködik az egyetemekkel és ifjúsági szervezetekkel a 33 programországban és a dél-mediterrán régió 10 partnerországában (Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina1, Szíria és Tunézia).

A virtuális csereprogramok olyan online párbeszédek, amelyek általában formális vagy nem formális oktatási programok részeként zajlanak, és mindenhol elismertek. Minden vitát képzett facilitátorok moderálnak, akik egy elfogadott magatartási kódexet követnek. Egy biztonságos videokonferencia platformba bejelentkezve a fiatalok kis csoportokban találkoznak, hogy társadalmi, globális vagy személyes témákat vitassanak meg. A cél az önreflexió, az aktív hallgatás, a tisztelet és a kritikai gondolkodás fejlesztése. A párbeszédek a foglalkoztathatósághoz szükséges készségeket is javítják, mivel hatékony kommunikációt, más nyelvek gyakorlását, és a különbségek ellenére történő együttműködést igényelnek.

Az Erasmus+ virtuális csereprogram az ifjúságsegítőket és az egyetemi oktatókat is megtanítja arra, hogy virtuális csereprogramokat fejlesszenek ki más országokban lévő partnereikkel, kapcsolatot teremtve ezáltal a különböző kultúrákból származó fiatalok között. Ezen túlmenően, a projekt segít a virtuális szabadegyetemek (Massive Open Online Courses, MOOC) vezetőinek a programjaikba beilleszthető virtuális csereprogram komponens kialakításában.

Minden információ megtalálható itt: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual

Nemzeti Erasmus+ irodák

Az érintett partnerországokban (a nyugat-balkáni országokban, a Földközi-tenger keleti és déli térségének országaiban, Oroszországban és a közép-ázsiai országokban) a nemzeti Erasmus+ irodák segítséget nyújtanak a Bizottságnak, a Végrehajtó Ügynökségnek és a helyi hatóságoknak az Erasmus+ program megvalósításában. A nemzeti irodák az említett országok kapcsolattartási pontjai az Erasmus+ program felsőoktatási fejezetében résztvevő érdekelt feleik számára. A nemzeti irodák hozzájárulnak a programra irányuló figyelemfelkeltésnek, a program ismertségének, relevanciájának, eredményességének javításához, valamint az Erasmus+ nemzetközi dimenziója által kifejtett hatás fokozásához.

A nemzeti Erasmus+ irodák a következőkért felelnek:

 • tájékoztatás azokról a felsőoktatási vonatkozású Erasmus+ tevékenységekről, amelyekben az országuk részt vehet;
 • tanácsadás és segítségnyújtás a potenciális pályázóknak;
 • az Erasmus+ projektek ellenőrzése;
 • a felsőoktatási reformmal foglalkozó szakértők helyi munkacsoportjának koordinálása;
 • a Tempus IV program (2007–2013) eredményeinek nyomon követése;
 • tanulmányokhoz és eseményekhez való hozzájárulás;
 • a szakpolitikai párbeszéd támogatása;
 • kapcsolattartás a helyi hatóságokkal és az Unió küldöttségeivel;
 • az országuk felsőoktatással kapcsolatos szakpolitikai fejleményeinek követése.

AKCS-titkárság

Az érintett partnerországokban (AKCS-országokban) bizonyos cselekvések megvalósítására az azok programozásában és végrehajtásában résztvevő AKCS-titkárság által képviselt afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportja nagyköveteinek bizottságával szoros együttműködésben kerül sor.

A felsőoktatási reformmal foglalkozó szakértők hálózata

Az érintett partnerországokban (nyugat-balkáni országokban, a Földközi-tenger keleti és déli térségének országaiban, Oroszországban és a közép-ázsiai országokban) a felsőoktatási reformmal foglalkozó szakértők nemzeti munkacsoportjai szakértői bázist biztosítanak a helyi hatóságok és az érdekelt felek számára a felsőoktatási reform előmozdításában és a felsőoktatás fejlesztésében. Emellett részt vesznek az országuk felsőoktatási politikáinak kidolgozásában. A felsőoktatási reformmal foglalkozó szakértők tevékenységei szakértői kapcsolattartáson alapulnak. Minden nemzeti munkacsoport öt–tizenöt tagból áll. A felsőoktatási reformmal foglalkozó szakértők felsőoktatási szakértők (rektorok, rektorhelyettesek, dékánok, vezető beosztású felsőoktatási szakemberek, nemzetközi kapcsolatokért felelős tisztviselők, hallgatók stb.).

A felsőoktatási reformmal foglalkozó szakértők feladata többek között a következők támogatása:

 • országuk szakpolitikájának fejlesztése, a felsőoktatás korszerűsítésének, a felsőoktatási reformfolyamatoknak és stratégiáknak a támogatása az érintett helyi hatóságokkal való szoros kapcsolattartás keretében;
 • felsőoktatás-politikai párbeszéd az Unióval;
 • a helyi érdekelt feleknek, különösen a felsőoktatási intézményeknek és a felsőoktatási intézmények munkatársainak/szakembereinek/oktatóinak szánt képzési és tanácsadási tevékenységek;
 • Erasmus+ projektek (különösen a kapacitásépítés keretében megvalósított projektek) támogatása a projektek eredményeinek – különösen a bevált gyakorlatoknak és az innovatív kezdeményezéseknek – a terjesztésével, valamint ezek képzési célokra történő hasznosításával.

Euroguidance hálózat

A Euroguidance nemzeti forrás- és információs központokat tömörítő európai hálózat. A Euroguidance központoknak két közös céljuk van:

 • az oktatásra és a szakképzésre irányuló pályaorientációs tevékenységek európai dimenziójának népszerűsítése;
 • minőségi tájékoztatás nyújtása az egész életen át tartó pályaorentációról és a tanulási célú mobilitásról.

A Euroguidance fő célcsoportját valamennyi európai ország oktatási és foglalkoztatási ágazatának pályaorientációval foglalkozó szakemberei és politikai döntéshozói alkotják. 

További információ: http://euroguidance.eu/.

Nemzeti Europass Központok

Az Europass arra hivatott, hogy segítséget nyújtson az egyéneknek abban, hogy Európa-szerte egyértelműen és átlátható módon tudják bemutatni és dokumentálni tudják készségeiket és képesítéseiket. Ez a kezdeményezés elősegíti az álláskeresők és a munkáltatók közötti kommunikációt, valamint a munkavállalási vagy tanulási célú mobilitást.

Minden országban (az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban, valamint Észak-Macedón Köztársaságban, Szerbiában és Törökországban) a Nemzeti Europass Központ koordinálja az Europass dokumentumokkal kapcsolatos tevékenységeket. Az Europass használata vagy maga az Europass iránt érdeklődő személyek vagy szervezetek/intézmények számára a nemzeti központ az első kapcsolattartási pont.

További információ: http://europass.cedefop.europa.eu/hu/about/national-europass-centres

Az európai képesítési keretrendszerrel (EKKR) foglalkozó nemzeti koordinációs pontok

Az európai képesítési keretrendszerrel (EKKR) foglalkozó nemzeti koordinációs pontok a nemzeti képesítési keretrendszerek létrehozásában biztosítanak támogatást a nemzeti hatóságoknak. Tevékenységük a következőkre terjed ki:

 • a nemzeti képesítési rendszerek európai referenciaszinteknek való megfeleltetése;
 • az illetékes hatóságok által kiállított képesítő bizonyítványok, oklevelek és Europass dokumentumoknak az EKKR szerinti megfelelő szintnek való megfeleltetése.

További információ: http://ec.europa.eu/ploteus

Az EQAVET nemzeti referenciapontjainak hálózata

A szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének (EQAVET) nemzeti referenciapontjait a nemzeti hatóságok hozzák létre; már létező, nemzeti és regionális szintű releváns szervezeteket/intézményeket, szociális partnereket és érdekelt feleket tömörítik azzal a céllal, hogy hozzájáruljanak a szakképzés európai minőségbiztosítási keretrendszerének megvalósításához. Az EQAVET nemzeti referenciapontjai a következőkre hivatottak:

 1. az EQAVET munkaprogramja megvalósításának aktív támogatása;
 2. konkrét kezdeményezések indítása az EQAVET keretrendszer nemzeti összefüggésben történő továbbfejlesztésének előmozdítására;
 3. az önértékelés, mint a siker mérésének minőségbiztosítására és a fejlesztendő területek azonosítására szolgáló kiegészítő és eredményes eszköz támogatása
 4. annak biztosítása, hogy az információk hatékonyan eljussanak az érdekelt felekhez.

További információ: http://www.eqavet.eu/

Felsőfokú Tanulmányok és Oklevelek Elismerésével Foglalkozó Nemzeti Információs Központok (NARIC)

A NARIC hálózat a más európai országokban szerzett oklevelek, illetve más európai országokban töltött tanulmányi időszakok elismerésére vonatkozó tájékoztatást nyújt, valamint a NARIC székhelye szerinti országban szerzett külföldi felsőoktatási oklevelekkel kapcsolatos tanácsadással szolgál. A NARIC hálózat nemcsak a munkavállalási vagy továbbtanulási céllal külföldre utazók számára, hanem az intézmények, a hallgatók, a tanácsadók, a szülők, a tanárok és a jövőbeli munkáltatók számára is hiteles tanácsadással szolgál.

Az Európai Bizottság az országok közötti információ- és tapasztalatcserével, a bevált gyakorlatok meghatározásával, a releváns rendszerek és szakpolitikák összehasonlító elemzésével és a közös oktatáspolitikai érdeklődésre számot tartó témák megvitatásával és elemzésével segíti a NARIC tevékenységeit.

További információ: www.enic-naric.net

ECVET-szakértők nemzeti munkacsoportjainak hálózata

Az ECVET-szakértők nemzeti munkacsoportjai szakértői bázisukkal támogatják az európai szakképzési kreditrendszer (ECVET) megvalósítását. A nemzeti munkacsoportok támogatják az ECVET elfogadását, alkalmazását és használatát programországokban, emellett tanácsaikkal segítik a szakképzés területén illetékes szerveket és intézményeket.

További információ:

SALTO Forrásközpontok

A SALTO Forrásközpontok célja az Erasmus+ program által finanszírozott projektek minőségének és hatásának javítása.

IFJÚSÁG

Az ifjúságügy területén, a SALTO-központok szakértelmet, forrásokat, információkat és képzéseket biztosítanak a nemzeti ügynökségek és az ifjúsági munkában érintett egyéb szereplők számára, emellett elősegítik a nem formális és az informális tanulás elismerését. Ezek lehetnek tematikus irányultságúak (részvétel és információ, befogadás és sokszínűség, képzés és együttműködés), vagy földrajzi irányultságúak (keleti partnerség országai és Oroszország, Dél-mediterrán térség, Nyugat-Balkán).

Az Ifjúsági SALTO központok munkája a következőkre terjed ki:

 • tanfolyamok, tanulmányi látogatások, fórumok, együttműködés és partnerségépítő tevékenységek szervezése;
 • képzéssel és ifjúsági munkával kapcsolatos módszerek és eszközök kidolgozása és dokumentálása;
 • az ifjúságsegítők számára elérhető európai képzési tevékenységek áttekintése az európai képzési naptár segítségével;
 • hasznos kiadványok és iránymutatás megjelentetése;
 • naprakész tájékoztatás az európai ifjúsági munkáról;
 • az oktatók és az ifjúsági munka és képzés területén tevékenykedő szaktanácsadók adatbázisának rendelkezésre bocsátása;
 • az Erasmus+ szerinti önkéntes munkára vonatkozó akkreditálások figyelemmel kísérése az EU-val szomszédos partnerországokban;
 • a Youthpass – a nem formális és informális tanulási eredményeknek az ifjúsági mobilitásban és az ifjúsági munkatevékenységekben való ellenőrzését támogató eszköz – bevezetésének koordinálása.

OKTATÁS ÉS KÉPZÉS

 • Az oktatás és képzés területén a SALTO központ platformot kínál azon európai képzési tevékenységek számára, amelyek célja az Erasmus+ program minőségének és hatásának rendszerszinten történő javítása. Ezek a tevékenységek – mint például műhelyfoglalkozások, tanfolyamok, szemináriumok és az Erasmus+ kiemelt témákra irányuló partnerség építési tevékenységei – lehetővé teszik az érdekeltek számára, hogy többek között fejlesszék szervezeteik kapacitásait az Erasmus+ lehetőségek teljes megragadása, az európai országok bevált gyakorlatainak megosztása, partnerek keresése vagy projektjeik európai szintű hatásának fokozása érdekében. Az oktatási és képzési SALTO központ szakértelmet, erőforrásokat és információkat biztosít az érintettek és nemzeti irodák számára ezekkel a képzési lehetőségekkel kapcsolatban az oktatási és képzési területen.

További információ: www.salto-youth.net. és www.salto-et.net

Otlas – a partnerkereső eszköz

A SALTO Ifjúsági Forrásközpontok által fejlesztett és gondozott eszközök egyike az Otlas elnevezésű, az ifjúságügyi szervezeteknek/intézményeknek szánt, partnerkeresésre szolgáló központi online eszköz. A szervezetek/intézmények az Otlas eszközben regisztrálhatják elérhetőségeiket és érdeklődési körüket, emellett projektekkel kapcsolatos ötleteikhez partnerkeresést hozhatnak létre.

További információ: www.salto-youth.net/otlas vagy www.otlas.eu

Eurodesk hálózat

Az Eurodesk hálózat fiataloknak és fiatalokkal foglalkozóknak nyújt tájékoztatást az európai oktatási, képzési és ifjúságügyi lehetőségekről, valamint a fiatalok európai tevékenységekben való részvételéről.

A programban résztvevő országok mindegyikében jelen lévő, és európai szinten a Eurodesk Brussels Link iroda által koordinált Eurodesk hálózat tudakozó szolgáltatásokat nyújt, finanszírozással kapcsolatos tájékoztatást ad, eseményeket szervez és kiadványokat jelentet meg. Az európai ifjúsági portál működtetésében is részt vesz.

Az Európai Ifjúsági Portál az Európában élő, tanuló és dolgozó fiatalok érdeklődésének megfelelő témákban nyújt tájékoztatást és lehetőségeket európai és nemzeti szinten. Mintegy nyolc fő témában ad tájékoztatást, 33 országban van jelen, és 27 nyelven érhető el.

Az Európai Ifjúsági Portálra való belépéshez keresse fel a következő honlapot: http://europa.eu/youth/splash_hu.

Az Eurodesk hálózattal kapcsolatos további információkért keresse fel a következő honlapot: https://eurodesk.eu/

 • 1. Ez a megnevezés nem jelenti a Palesztin Állam elismerését, és nem érinti az egyes tagállamok ebben a kérdésben képviselt egyéni álláspontját.