Erasmus+
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
menu

Erasmus+ 30 anniversary logo

Erasmus sa zmenil na Erasmus+

V roku 2017 oslavuje program Erasmus 30 rokov od svojho vzniku – výročie, na ktoré môže byť Európa hrdá!

Získavanie medzinárodných skúseností alebo zručností v rámci programu Erasmus+ je prínosom nielen pre študentov, učňov a dobrovoľníkov. Z výmen, ktoré podporujú dlhodobé pedagogické inovácie, môžu mať prospech aj naši učitelia či školitelia. Výmeny podporia rast nielen samotných učiteľov a školiteľov, ale aj ich kolegov, študentov a spoločnosť vo všeobecnosti.

Ďalšie informácie

Stasele Riškienė, Lithuania
Children playing and cheering
Margrieta Kroese

Come celebrate Erasmus+ 30 years with us!

The 30th of November marks the end of the Erasmus+ 30th anniversary campaign. The European Commission is organising a day full of events taking place in Brussels. Come celebrate with us one last time and help us wrap up the discussion on the future of Erasmus+!

Ďalšie informácie

Spoznajte Erasmus+

Čo znamená „plus“ v programe Erasmus+?
V skutočnosti predstavuje množstvo rôznych plusov. Objavte ich všetky v týchto videách o nadšených účastníkoch programu Erasmus+ z celej Európy i sveta.

Viac informácií