Erasmus+
Clár an AE um oideachas, oiliúint, an óige agus spórt
menu

Erasmus+ 30 anniversary logo

Ó Erasmus go Erasmus+

Tá ceiliúradh ar Chlár Erasmus a bheith 30 bliain ar an bhfód ar siúl i mbliana – cloch mhíle don Eoraip!

Sa chlár Erasmus+, ní do dhaltaí, do phrintísigh agus d'oibrithe deonacha amháin atá sé tábhachtach taithí a fháil ar thar lear agus scileanna a shealbhú. Tá sé tábhachtach, freisin, do mhúinteoirí agus d’oiliúnóirí, arae is féidir leosan tairbhe a bhaint as malartuithe lena gcothaítear nuálaíocht fhadtéarmach san oideachas. Dá bharr sin neartaítear na múinteoirí agus na hoiliúnóirí iad féin, a gcuid comhghleacaithe, foghlaimeoirí, agus an tsochaí trí chéile.

Tuilleadh eolais

Margrieta Kroese
Children playing and cheering
Stasele Riškienė, Lithuania

Come celebrate Erasmus+ 30 years with us!

The 30th of November marks the end of the Erasmus+ 30th anniversary campaign. The European Commission is organising a day full of events taking place in Brussels. Come celebrate with us one last time and help us wrap up the discussion on the future of Erasmus+!

Tuilleadh eolais

Eolas faoi Erasmus+

Céard dó a sheasann an + in Erasmus+?
Go deimhin, is iomaí rud atá dearfach faoin gclár! Tá eolas fúthu go léir sna físeáin seo ina léirítear rannpháirtithe díograiseacha an chláir Erasmus+ ó cheann ceann na hEorpa agus níos faide i gcéin.

Faigh amach níos mó