Login
Erasmus+
Clár an AE um oideachas, oiliúint, an óige agus spórt
Beatha daoine á feabhsú agus intinn daoine á hoscailt againn le 30 bliain anuas
Tuilleadh eolais ar chomóradh 30 bliain Erasmus+
menu

Erasmus+ 30 anniversary logo

Ó Erasmus go Erasmus+

Tá ceiliúradh ar Chlár Erasmus a bheith 30 bliain ar an bhfód ar siúl i mbliana – cloch mhíle don Eoraip!

In imeacht 30 bliain de shoghluaisteacht faoin gclár Erasmus – Erasmus+ anois – snaidhmeadh na mílte nasc muiníne san Eoraip ar mhaithe le staidéar, oiliúint agus obair dheonach ar an gcoigríoch. Sa lá atá inniu ann, is féidir le muintir na hEorpa a dteorainneacha a thrasnú faoi shaoirse chun barr feabhais a chur ar a gcuid eolais le dearcadh agus tuairimí a gcomharsana; chun eispéiris agus smaointe a mhalartú; chun a luachanna a chomhroinnt; agus chun comhthionscadail úra a thosú. Léargas níos leithne, comhthuiscint níos cuimsithí agus foireann uirlisí níos fairsinge, sin iad saintréithe ghlúin Erasmus+.

Tuilleadh eolais

Gratian Mihailescu
Mel Morath
Mattea Capelli

Bí páirteach in áit choinne ar líne Ghlúin Erasmus+!

San áit choinne is féidir na smaointe atá agat faoina bhfuil i ndán do Erasmus+ a roinnt agus a phlé le daoine eile, agus is féidir comhairle a mhalartú faoin turas thar sáile. Cá bhfios nach n-iarrfaí ort an fhís atá agat i dtaobh Ghlúin Erasmus+ a chur i láthair do lucht déanta cinntí an Aontais Eorpaigh.

Tuilleadh eolais

Eolas faoi Erasmus+

Céard dó a sheasann an + in Erasmus+?
Go deimhin, is iomaí rud atá dearfach faoin gclár! Tá eolas fúthu go léir sna físeáin seo ina léirítear rannpháirtithe díograiseacha an chláir Erasmus+ ó cheann ceann na hEorpa agus níos faide i gcéin.

Faigh amach níos mó