Error message

Unable to find term: mokymo ir mokymosi kokybė
Erasmus+
ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa
menu

Erasmus+ 30 anniversary logo

Dėmesio centre: Mokymo ir mokymosi kokybė

Įgyti tarptautinės patirties ir naujų įgūdžių dalyvaujant programoje „Erasmus+“ naudinga ne tik studentams, stažuotojams ir savanoriams. Mokytojai ir dėstytojai taip pat gali dalyvauti mainuose, kurie skatina ilgalaikes pedagogines naujoves. Tokiu būdu naudos gauna tiek mokytojai ir dėstytojai, tiek jų kolegos ir besimokantys asmenys, tiek ir visa visuomenė.

Formaliojo ir neformaliojo mokymosi iniciatyvomis Europoje ir užsienyje programa „Erasmus+“ skatina įgyti mokymo, rengimo bei darbo su jaunimu patirties, vykdyti mainus šiose srityse ir užtikrinti daugiau galimybių. Jau matyti teigiamas rezultatų poveikis, visų pirma darbuotojų judumo ir įvairių organizacijų bendradarbiavimo srityse. Dublino Balimuno rajono Šventosios Dvasios berniukų nacionalinės mokyklos pradinių klasių mokytojui Alexui O‘Mahony‘iui nekilo jokių abejonių, ar dalyvauti darbuotojų mainuose pagal programą „Erasmus+“. Pasak jo, šie mainai parodė, kaip bendras darbas ar mokymasis kitose Europos šalyse gali padėti užpildyti nacionalinių švietimo sistemų spragas. Iš tikrųjų, daugiau kaip 90 % aukštojo mokslo įstaigų direktorių nuomone, darbuotojų judumas yra veiksminga mokytojų ir studentų skatinimo įgyti naujos patirties ir žinių priemonė. 

Švietimo, mokymo ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimo projektai, kuriuose dalyvauja ir įmonės, taip pat labai svarbūs siekiant, kad mūsų šveitimo ir mokymo sistemos būtų tinkamesnės besimokantiems asmenims ir geriau atitiktų visuomenės poreikius. Pasak Slovėnijos švietimo, mokslo ir sporto ministrės Majos Makovec Brenčič, programos „Erasmus+“ bendradarbiavimo projektai suteikė galimybę vykdyti daugiakultūres diskusijas mokymo metodikos temomis. Prisimindama savo pačios patirtį, Maja Makovec Brenčič pabrėžė, kad labai vertino šią galimybę, nes galėjo su įvairių Europos šalių atstovais pasikalbėti apie dalykus, kuriuos tuo metu dėstė, ne tik iš akademinės, bet ir iš asmeninės perspektyvos. Dėl šios krypties 89 % dalyvaujančių organizacijų patobulino pritaikyto mokymosi ir projektų valdymo įgūdžius.

Netrukus prasidės 2018 m. paraiškų dalyvauti programoje „Erasmus+“ teikimo ciklas. Nepraleiskite progos įgyti tarptautinės patirties ir, padedami „Erasmus+“, patobulėti patys ir suteikti savo projektams naują kokybę!

Read our spotlight stories from Erasmus+ participants

There are no stories.