Error message

Unable to find term: kvaliteta u poučavanju i učenju
Erasmus+
Program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport
menu

Erasmus+ 30 anniversary logo

Aktualno: Kvaliteta poučavanja i učenja

U okviru programa Erasmus+ prednosti međunarodnog iskustva ili razvoja vještina nisu važni samo za studente, naučnike i volontere. Naše nastavno osoblje i voditelji osposobljavanja također mogu imati korist od razmjena kojima se potiču dugoročne pedagoške inovacije. To obogaćuje ne samo nastavno osoblje i voditelje osposobljavanja, nego i njihove kolege i učenike, a i društvo u cjelini.

U okviru programa Erasmus+ s pomoću inicijativa formalnog i neformalnog učenja potiču se izloženost, razmjena i osnaživanje u poučavanju, osposobljavanju i radu s mladima. Pozitivni učinci njegovih rezultata već su vidljivi, pogotovo kad je riječ o mobilnosti osoblja i suradnji među organizacijama. Alex O’Mahony, učitelj u osnovnoj školi Holy Spirit Boys National School u Ballymunu, u Dublinu, nije se premišljao bi li sudjelovao u razmjeni osoblja u okviru programa Erasmus+ te je pokazao da dijeljenje posla ili osposobljavanje u drugoj europskoj zemlji može pomoći u popunjavanju praznina u nacionalnim obrazovnim sustavima. Štoviše, više od 90 % rektora visokih učilišta gleda na mobilnost osoblja kao na učinkovito sredstvo za poticanje najboljih praksi i stjecanje znanja nastavnog osoblja i studenata. 

Projekti suradnje između organizacija u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, te poduzeća, također su od ključne važnosti za ostvarenje cilja da naši odgojno-obrazovni sustavi i sustavi osposobljavanja postanu relevantniji za učenike i studente te bolje prilagođeni društvenim potrebama. Slovenska ministrica obrazovanja, znanosti i sporta Maja Makovec Brenčič smatra da projekti suradnje u okviru programa Erasmus+ predstavljaju platformu za multikulturnu raspravu o metodama poučavanja. Uzevši u obzir vlastito iskustvo, Maja Makovec Brenčič primjećuje: Zaista sam zahvalna na toj prilici jer sam mogla porazgovarati s predstavnicima iz raznih europskih zemalja o temama o kojima sam u to doba predavala, i to ne samo sa znanstvenog stajališta, nego i iz osobne perspektive. Za 89 % organizacija sudionica tim se pristupom potaknuo napredak u pogledu primijenjenih metoda učenja i vještina upravljanja projektima.

Poziv za podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2018. samo što nije objavljen pa nemojte propustiti priliku stjecanja međunarodnog iskustva te s programom Erasmus+ podignite svoje vještine i projekte na višu razinu.

Read our spotlight stories from Erasmus+ participants

<p>Nema priča.</p>

Want to give your feedback about this page?