Erasmus+
Програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта
menu

Erasmus+ 30 anniversary logo

Разкажете ни за плюса на вашия „Еразъм+“!

Във връзка с честванията на 30-та годишнина на програма „Еразъм+“ искаме да научим за вашите най-хубави преживявания при участието ви в нея! Може би програмата ви е помогнала да започнете своята кариера или пък докато сте живели в чужбина, сте срещнали някой, който ви е вдъхновил? Ако искате да разкажете своята история, ние желаем да я чуем.