Erasmus+
Програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта
menu

Erasmus+ 30 anniversary logo

Ресурси

Тук ще намерите голямо разнообразие от ресурси, включително инфографики, брошури и набор от инструменти за „Еразъм+“, които са на разположение на всеки желаещ да популяризира кампанията (вж. Ред и условия по-долу). Всички материали могат да се използват безплатно през 2017 г.

Материали по случай 30-годишнината на „Еразъм+“

Моля, прочетете Ред и условия и Визуални насоки, преди да изтеглите материалите. Готовите за използване изображения са с разделителна способност от 72 dpi за уебсайтове и 300 dpi за печат. Достъпни са изходните файлове за професионална употреба.

Ако имате въпроси във връзка с материалите, моля, свържете се с нас.

Erasmus+ 30 year anniversary: Files

7 Infographics

File size

34.58 MB

Contains 7 infographics / source files in English for Facebook, Twitter and Web in JPG/PDF.

Download

Discover Erasmus+ visuals

File size

291 MB

Discover Erasmus+ visuals (8 stories) in PDF. Available in 24 languages.

Download

Erasmus+ anniversary book

File size

36.99

Erasmus+ 30 years book about what happened in 2017.

Download

Erasmus+ anniversary factsheet

File size

2.01

Factsheet in English about the anniversary.

Download

Erasmus+ anniversary infographic

File size

1.52

Infographic about the anniversary in English.

Download

General visuals

File size

45.62 MB

Contains the general visuals for the campaign. Both the source files and the exported images in EN, FR and DE are included.

Download

Infographic - Active citizenship

File size

62.6 MB

Contains JPG and PDF files. Available in 24 languages.

Download

Infographic - Erasmus+ opens up your mind

File size

26.1 MB

Contains JPEG files. Available in 24 languages.

Download

Infographic - Languages

File size

34.9 MB

Contains JPG files. Available in 24 languages.

Download

Infographic - Quality in teaching and learning

File size

35.6 MB

Contains JPG files. Available in 24 languages.

Download

Infographic - Sport

File size

34.9 MB

Contains JPG files. Available in 24 languages.

Download

Infographic - Sustainable development

File size

50.9 MB

Contains JPG and PDF files. Available in 24 languages.

Download

Infographic - Worldwide

File size

31.1 MB

Contains JPG and PDF files. Available in 24 languages.

Download

Infographics - 9 million

File size

14.73 MB

Contains PNG files in 24 languages.

Download

Infographics - Free movement

File size

132 MB

Contains JPG / PDF and source files in 24 languages.

Download

Infographics - Social inclusion

File size

110.85 MB

Contains JPG / PDF and source files in 24 languages. Also contains animated version in EN.

Download

Infographics - the 7 sectors

File size

1.38 MB

Contains PDF files. Available in English.

Download

Leaflets and source files

File size

203 MB

Contains leaflet source files, for web and print, an English text file and PDF versions of the leaflet, available in EN, DE, ES, FR.

Also contains a PDF with a list of videos.

Download

Logotypes

File size

17 MB

Contains the Erasmus+ circular logotypes in JPG and PNG. Available in 24 languages.

Download

Postcards - Erasmus+ mobile app and generation platform

File size

3.18 MB

Contains pdf files for web and print in EN.

Download

Poster - Erasmus+ mobile app and generation platform

File size

3.23 MB

Contains pdf files for web and print in EN.

Download

Powerpoint template

File size

3.88 MB

Contains PowerPoint template in 4:3 and 16:9.

Download

Rollups

File size

31.13 MB

Contains a roll-up pdf in HD. Available in 24 languages.

Download

Social inclusion and free mobility animation

File size

39.21 MB

Contains GIF and MP4 files. Available in EN.

Download

Visual identity

File size

107 MB

Visual identity files and source files. Available in 24 languages.

Download

Web banners

File size

83.42 MB

Web banner files for the Web, Facebook, Twitter in different formats (PDF + JPG). Also includes source files. Available in 24 languages.

Download

Widget

File size

1.15 MB

Contains a Word document explaining how to embed the widget. The widget creates a logo that links back to the campaign homepage. Available in 24 languages.

Download

Word template

File size

16.39 MB

Contains a Word template in English. Also includes InDesign files.

Download

Erasmus+ 30 year anniversary: Infographics

Infographics

/programmes/erasmus-plus/file/erasmusinfographicsheoutgoingjpg_bgerasmus_infographics_he_outgoing.jpg

/programmes/erasmus-plus/file/erasmusinfographicshetotaljpg_bgerasmus_infographics_he_total.jpg

/programmes/erasmus-plus/file/infographic-celebrating-30jpg-0_bgInfographic-celebrating-30.jpg

Infographics celebrating 30 years

/programmes/erasmus-plus/file/erasmusinfographicsheincomingjpg_bgerasmus_infographics_he_incoming.jpg

/programmes/erasmus-plus/file/erasmusinfographics2015numbersjpg_bgerasmus_infographics_2015_numbers.jpg

/programmes/erasmus-plus/file/9million-3600bgpng-0_bg9million-3600_bg.png

/programmes/erasmus-plus/file/erasmusmay-bgjpg_bgerasmus_may-bg.jpg

/programmes/erasmus-plus/file/21-opensupminds-bg-72dpijpg_bg21-opensupminds-bg-72dpi.jpg

Infographic: Erasmus+ opens up your mind

/programmes/erasmus-plus/file/19-language-bg-72jpg_bg19-language-bg-72.jpg

/programmes/erasmus-plus/file/20-trainthetrainers-bg-72dpijpg_bg20-trainthetrainers-bg-72dpi.jpg

Infographic: Quality in Teaching and Learning

/programmes/erasmus-plus/file/erasmusplus-infographic-socialinclusion-bg3jpg_bgerasmusplus-infographic-socialinclusion-bg_3.jpg

/programmes/erasmus-plus/file/17-sport-bg-72jpg_bg17-sport-bg-72.jpg

/programmes/erasmus-plus/file/18-julyworldwidebgjpg_bg18-july_worldwide_bg.jpg

/programmes/erasmus-plus/file/erasmusgetajob-bg-72jpg_bgerasmus_getajob-bg-72.jpg

/programmes/erasmus-plus/file/erasmusinfographicssustainable-dev-bg-720jpg_bgerasmus_infographics_sustainable-dev-bg-72_0.jpg

/programmes/erasmus-plus/file/erasmusinfographics-firststudentgoingabroad-bgjpg_bgerasmus_infographics-firststudentgoingabroad-bg.jpg

/programmes/erasmus-plus/file/erasmusinfographicsheaveragejpg_bgerasmus_infographics_he_average.jpg

Country facts sheets

United Kingdom

File size: 1.37 MB

The former Yugoslav Republic of Macedonia

File size: 0.97 MB

The Netherlands

File size: 1.10 MB

Luxembourg

File size: 0.98 MB

Liechtenstein

File size: 0.91 MB

Pages