Login
Erasmus+
Program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sport
Zmienia życie, otwiera umysły – już od 30 lat!
Kampania z okazji 30-lecia Erasmusa+
menu

Erasmus+ 30 anniversary logo

Trzydziestolecie programu i Ty

Program Erasmus+ pomógł wielu młodym ludziom na różne sposoby: ułatwił im start zawodowy, umożliwił im naukę nowego języka, pomógł im lepiej zrozumieć ideę obywatelstwa europejskiego, otworzył ich na potrzebę zrównoważonego rozwoju czy też pozwolił im realizować się w pracy wolontariusza.

Erasmus wzbogaca życie Europejczyków już od 30 lat! Wyjazd w ramach Erasmusa to dla wielu doświadczenie, które ich ukształtowało na całe życie.

Program Erasmus+: kształtowanie przyszłości Europy

To, co w 1987 r. zaczęło działać jako program mobilności studentów, rozwinęło się od tamtego czasu i wzbogaca życie ponad 9 mln bezpośrednich uczestników programu i pośrednio wpływa na życie wielu innych ludzi. Z tego względu w 2014 r. połączyliśmy wiele programów w jeden i tak powstał program Erasmus+.

Ta platforma europejskiej i międzynarodowej mobilności i współpracy łączy osoby z różnych środowisk. Wyposaża je w umiejętności potrzebne do prowadzenia niezależnego i dającego satysfakcję życia, pomaga im odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie i wzmacniać poczucie tożsamości europejskiej, która uzupełnia naszą tożsamość narodową, regionalną i lokalną.

Trzydziestolecie programu Erasmus zbiega się w czasie z inną ważną datą w procesie integracji europejskiej, a mianowicie z 60. rocznicą podpisania traktatu rzymskiego, który promuje osiąganie coraz ściślejszej unii w Europie. Obie rocznice symbolizują wspólny cel, jakim jest jednoczenie narodów Europy.

Erasmus+ jest powszechnie uważany za najbardziej udany program UE. Jest to konkretny przykład pozytywnego oddziaływania integracji europejskiej i jego międzynarodowego zasięgu: w latach 2014–2016 wzbogacił on życie blisko 2 milionów ludzi w Europie i poza jej granicami.

Jest zatem zrozumiałe, że w 2017 r. nie tylko będziemy obchodzić dotychczasowe osiągnięcia programu Erasmus+, lecz także zastanowimy się nad tym, jak wspólnie możemy kształtować przyszłość Europy.

W 2017 r. w całej Europie odbywać się będą liczne imprezy z okazji trzydziestolecia programu Erasmus i poprzedzających go programów. Na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim zorganizowanych zostanie wiele wydarzeń, konferencji, debat, dialogów, wystaw, forów itp. Weź udział w wydarzeniach w Twoim regionie!

Poinformuj o wydarzeniu

/programmes/erasmus-plus/file/5377_plkatainen-en-hd.mp4

Jak pokolenie Erasmusa+ widzi Europę?

30-lecie istnienia programu stanowi idealną okazję do zastanowienia się nad tym, czym Europa jest i może być dla każdego z nas.

Należysz do pokolenia Erasmusa? Przyszłość Europy jest w Twoich rękach. Twoje zdanie się liczy!

Podziel się swoimi pomysłami na temat tego, jak wspólnie możemy tworzyć lepszą Europę. Przez cały rok obchodów stworzonych zostanie wiele okazji do przedstawienia swoich pomysłów i przedyskutowania ich.

Masz może osobiste doświadczenia z udziału w programie Erasmus+ i chciałbyś się nimi podzielić? Jeśli tak, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Twittera lub Facebooka.

Chcesz wiedzieć, jak Erasmus+ wpłynął na życie innych Europejczyków? Zainspiruj się tymi historiami uczestników programu Erasmus+!

A może masz ochotę zorganizować wydarzenie związane z obchodami trzydziestolecia programu albo debatę na temat przyszłości Europy? W naszym pakiecie informacyjnym znajdziesz materiały i platformy online, których będziesz do tego potrzebować.

Znak + w programie Erasmus+

Co oznacza „plus” w nazwie programu Erasmus+?

Od początku swojego istnienia program Erasmus jest doskonalony i poszerzany. Już nie dotyczy wyłącznie kształcenia akademickiego. Znak „plus” oznacza, że Erasmus obejmuje teraz także staże i praktyki w miejscu pracy, szkolenia dla nauczycieli i działania dydaktyczne, a także projekty współpracy między uniwersytetami, organizacjami badawczymi, firmami, organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi i innymi podmiotami społeczno-gospodarczymi w Europie i poza nią.

I to nie wszystko!

Obecnie Erasmus+ ma bogatą ofertę dla osób indywidualnych i organizacji – na przykład wyjazdy za granicę w ramach wolontariatu albo przyuczenia do zawodu, czy też współpracę w ramach wspólnych projektów. Ważną częścią programu Erasmus+ stał się również sport.

Rozszerzenie działań programu Erasmus+ na więcej grup docelowych stwarza duży potencjał do pobudzania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz zwiększania spójności społecznej w Europie. Równocześnie młodzi ludzie mają okazję rozwijać się na polu osobistym i zawodowym.

W latach 2014–2020 Erasmus+ umożliwi ponad 4 milionom Europejczyków mobilność między wszystkimi krajami UE i poza ich granicami.

Program Erasmus+ to więcej niż mobilność

Za pomocą projektów współpracy Erasmus+ stwarza organizacjom działającym w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu okazję do rozwijania partnerstw, które poszerzają możliwości nauczycieli i studentów i służą wspieraniu reform.

Teraz Twoja kolej:
powiedz nam jaki „+” ma dla Ciebie Erasmus+!

/programmes/erasmus-plus/file/5066_plmogherini.mp4

Erasmus+ największym sukcesem UE

Program Erasmus (skrót od ang. European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) ustanowiono w oparciu o wymiany studenckie w latach 1981–1986 i formalnie przyjęto 17 czerwca 1987 r. W pierwszym roku funkcjonowania programu – 1987/1988 – udział w nim wzięło 11 krajów (Belgia, Dania, Grecja, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy) i na wymianę za granicę wyjechało 3 244 studentów.

W 1987 r. program skierowany był do studentów uczelni wyższych. Od tego czasu znacznie rozszerzono możliwości oferowane w ramach programu, tak aby objął działania z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego, kształcenia dorosłych, młodzieży i sportu.

W 2014 r. rozpoczęto realizację programu Erasmus+, który stanowi połączenie w jednym programie wszystkich inicjatyw w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (np. Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Jean-Monnet, Alfa, Edulink, Erasmus Mundus, „Młodzież w działaniu” i sport).