Erasmus+
EU-program för utbildning, ungdomar och idrott
menu

Erasmus+ 30 anniversary logo

30-årsjubileet och du

Erasmus+ har betytt mycket för många – för alla som har ökat sina chanser att få ett jobb, lärt sig ett nytt språk, lärt sig mer om hållbar utveckling, fått en tydligare bild av EU-medborgarskapet eller engagerat sig i volontärarbete.

Erasmusprogrammet har berikat många människors liv de senaste 30 åren. Det är inte bara en period i livet, utan ofta en vändpunkt.

Erasmus+ formar Europas framtid

Det som började som ett program för studentutbyte 1987 har blivit något mycket större med över nio miljoner deltagare. Det har dessutom indirekt gynnat många andra. Därför slog vi 2014 samman flera program i ett: Erasmus+

Det är ett program för europeiska och internationella utbyten och samarbeten som för samman människor med olika bakgrund. Det hjälper dem att skaffa sig nödvändiga färdigheter, hitta en plats i samhället och utveckla en känsla av europeisk identitet – en identitet som kompletterar den nationella, regionala och lokala tillhörigheten.

Erasmus 30-årsjubileum sammanfaller med en annan milstolpe i den europeiska integrationen: 60 årsdagen av Romfördraget, som främjar ett ökat europeiskt samarbete.

Båda årsdagarna lyfter fram ett gemensamt mål – att förena européerna. Erasmus+ anses allmänt vara det mest framgångsrika EU-programmet och visar konkret hur positiv den europeiska integrationen och internationaliseringen är – nästan två miljoner människor från Europa och andra delar av världen deltog bara mellan 2014 och 2016!

År 2017 blir därför ett år för att fira vad Erasmus+ har uppnåtts hittills och fundera över vilket slags Europa vi vill bygga tillsammans.

Under hela 2017 anordnas flera evenemang i hela Europa som skildrar Erasmus historia de senaste 30 åren. Det blir festligheter, konferenser, debatter, utställningar, forum och mycket annat – i din region, i ditt land och på EU-nivå. Delta i evenemang nära dig!

Tipsa om evenemang

/programmes/erasmus-plus/file/katainen-en-hdmp4_svkatainen-en-hd.mp4

Din vision för Europa

Erasmus 30-årsjubileum är ett utmärkt tillfälle att fundera över vad EU betyder för var och en av oss. Du och andra i Erasmusgenerationen har Europas framtid i era händer. Så varför inte framföra dina synpunkter?

Dela med dig av dina idéer om hur vi tillsammans kan bygga ett bättre Europa. Under året ges flera möjligheter att presentera och diskutera idéer.

Har du egna erfarenheter av Erasmusprogrammet som du vill berätta för oss? Skriv i så fall ett inlägg på Twitter eller Facebook.

Vill du veta hur Erasmus+ har berikat andras liv? Läs deras Erasmusberättelser och låt dig inspireras!

Vill du anordna ett evenemang med anknytning till 30-årsjubileet eller en debatt om EU:s framtid? Vi står till tjänst med olika material och plattformar

Plusset i Erasmus+

Vad betyder plustecknet i Erasmus+ egentligen?

Sedan starten för 30 år sedan har Erasmusprogrammet förändrats och vuxit enormt. Det är inte längre bara till för högskolestudier. Plustecknet betyder att programmet nu omfattar praktik, fortbildning, undervisning och samarbetsprojekt mellan universitet, forskningsorganisationer, företag, icke-statliga organisationer, myndigheter och andra aktörer i och utanför Europa.

Och det är inte allt!

I dag erbjuder Erasmus+ många möjligheter för enskilda deltagare och organisationer – till exempel att jobba som volontär eller praktisera utomlands eller samarbeta i gemensamma projekt. Idrott har också blivit en viktig del.

Genom att bredda målgruppen kan Erasmus+ bidra till att främja ekonomisk tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning i Europa, och samtidigt ge unga människor möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling.

Över 4 miljoner européer väntas delta i olika typer av utbyten mellan 2014 och 2020.

Erasmus+ är mer än bara utbyten

Genom Erasmus+ kan utbildnings-, ungdoms- och idrottsorganisationer samarbeta internationellt och ge sina anställda och studenter fler möjligheter.

Vad betyder plusset i Erasmus+ för dig?

/programmes/erasmus-plus/file/mogherinimp4_svmogherini.mp4

Erasmus+: EU:s största framgång

Erasmusprogrammet antogs formellt den 17 juni 1987 efter en rad pilotprojekt för studentutbyten mellan 1981 och 1986. Under det första läsåret 1987/1988 deltog elva länder – Belgien, Danmark, Grekland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien och Tyskland – och 3 244 studenter åkte utomlands för att studera.

I början deltog bara högskolestudenter, men nu omfattar Erasmus också yrkesutbildning, skolverksamhet, vuxenutbildning, ungdomsverksamhet och idrott.

År 2014 startade Erasmus+ som samlar alla tidigare initiativ för utbildning, ungdomsfrågor och idrott – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Jean Monnet, Erasmus Mundus, Alfa, Edulink, Aktiv ungdom och Idrott.