Erasmus+
ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa
menu

Erasmus+ 30 anniversary logo

Programos trisdešimtmetis ir jūs

Yra daugybė „Erasmus+“ sėkmės istorijų – vieni įgijo daugiau galimybių rasti darbą, kiti naujai pažvelgė į darnų vystymąsi, išmoko naują kalbą, geriau suvokė ES pilietybės idėją arba atrado savyje pašaukimą savanoriškai veiklai.

Jau 30 metų programa „Erasmus“ praturtina daugelio žmonių gyvenimą. Tai ne vien tik tam tikras etapas žmogaus gyvenime – tai lūžio taškas.

Programa „Erasmus+“: kuriame Europos ateitį

1987 m. pradėta vykdyti studentų judumo programa išaugo ir praturtino daugiau kaip 9 mln. tiesioginių jos dalyvių gyvenimą, o daugeliui kitų žmonių padarė netiesioginį poveikį. Todėl 2014 m. daugybę programų sujungėme į vieną – „Erasmus+“.

Ši Europos ir tarptautinio judumo ir bendradarbiavimo platforma suburia įvairiausius žmones. Ji suteikia jiems gebėjimų, kurių reikia savarankiškam ir visaverčiam gyvenimui, padeda rasti savo vietą visuomenėje ir išsiugdyti Europos tapatybės, papildančios mūsų nacionalinę, regioninę ir vietos tapatybę, jausmą.

Programos „Erasmus+“ trisdešimtmetis sutampa su kito svarbaus Europos integracijos etapo sukaktimi – Romos sutarties, kuria siekiama glaudesnės Europos Sąjungos, šešiasdešimtmečiu. Minint abi sukaktis, siekiama bendro tikslo – vienyti europiečius. Sėkmingiausia ES programa pripažinta „Erasmus+“ yra konkretus pavyzdys, kokia naudinga Europos integracija ir tarptautinė informavimo veikla.

Dėl jos vien 2014–2016 m. praturtėjo beveik 2 mln. žmonių Europos ir kitose šalyse gyvenimas!

Todėl dera 2017 m. paminėti viską, kas pasiekta įgyvendinant programą „Erasmus+“, ir kartu pamąstyti, kokią ateities Europą galime kurti drauge.

2017 m. visoje Europoje vyks daugybė renginių, skirtų programos „Erasmus+“ ir jos pirmtakių trisdešimtmečio istorijai apžvelgti. Vietos, nacionaliniu ir Europos lygmeniu bus rengiamos šventės, konferencijos, debatai, diskusijos, parodos, forumai ir kiti renginiai. Dalyvaukite jūsų vietovėje vyksiančiuose renginiuose!

Paskelbkite apie savo renginį

/programmes/erasmus-plus/file/katainen-en-hdmp4_ltkatainen-en-hd.mp4

„Erasmus +“ kartos Europos vizija

30-asis jubiliejus suteikia puikią progą pamąstyti, ką Europa gali reikšti kiekvienam iš mūsų.

Europos ateitis – jūsų, „Erasmus“ kartos, rankose. Todėl kviečiame išsakyti savo nuomonę.

Pasidalykite mintimis apie tai, kaip drauge galime sukurti geresnę Europą. Visus metus bus suteikta daugybė galimybių pristatyti ir aptarti idėjas.

Ar turite asmeninės dalyvavimo programoje „Erasmus+“ patirties, kuria norėtumėte pasidalyti? Jei taip, susisiekite su mumis Twitter arba Facebook tinkluose.

Norite sužinoti, kaip programa „Erasmus+“ paveikė kitų europiečių gyvenimą? Pasisemkite įkvėpimo iš Erasmus+ istorijų!

Norėtumėte organizuoti renginį programos trisdešimtmečio proga arba debatus apie Europos ateitį? Mūsų priemonių rinkinyje rasite reikiamos medžiagos ir nuorodų į interneto platformas.

Pliuso reikšmė programos „Erasmus+“ pavadinime

Ką reiškia pliusas programos „Erasmus+“ pavadinime?

Nuo sukūrimo programa „Erasmus+“ labai pasikeitė ir išsiplėtė. Dabar ji nebėra skirta vien akademiniam švietimui. Priešingai, pliusas reiškia, kad dabar ji apima studentų praktiką darbo vietoje, darbuotojų mokymosi ir mokymo veiklą, universitetų, mokslinių tyrimų organizacijų, bendrovių, NVO, vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijų ir kitų socialinių bei ekonominių subjektų bendradarbiavimo projektus Europoje ir už jos ribų.

Dar daugiau galimybių!

Šiandien programa „Erasmus+“ suteikia daugybę galimybių pavieniams asmenims ir organizacijoms, pavyzdžiui, vykti į užsienį dirbti savanorišką darbą ar atlikti gamybinę praktiką ir bendradarbiauti įgyvendinant bendrus projektus. Svarbia „Erasmus+“ dalimi tapo ir sportas.

Išsiplėtus programos „Erasmus+“ tikslinei grupei, atsiranda daugiau galimybių skatinti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir socialinę sanglaudą Europoje ir tuo pačiu padėti Europos jaunuoliams siekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo.

2014–2020 m. „Erasmus+“ daugiau kaip 4 mln. europiečių suteiks galimybę vykti iš bet kurios ES valstybės narės į kitą ar už ES ribų.

“„Erasmus+“ – tai ne vien judumas

„Erasmus+“, pagal kurią remiami ir bendradarbiavimo projektai, švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse dirbančioms organizacijoms suteikia galimybę užmegzti tarptautinę partnerystę – tokiu būdu didėja darbuotojų ir studentų galimybės ir skatinamos reformos.

Dabar jūsų eilė:
papasakokite apie savo „Erasmus+“ patirties pliusus!

/programmes/erasmus-plus/file/mogherinimp4_ltmogherini.mp4

Programa „Erasmus+“ – didžiausia ES sėkmės istorija

Programa „Erasmus“ (Europos regiono universitetų studentų judumo veiksmų programa ) buvo grindžiama bandomaisiais studentų mainais 1981–1986 m. ir oficialiai patvirtinta 1987 m. birželio 17 d. Pirmaisiais programos metais, 1987–1988 m., joje dalyvavo 11 šalių (Belgija, Danija, Vokietija, Graikija, Prancūzija, Airija, Italija, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė). Į užsienį tuomet išvyko studijuoti 3244 studentai.

1987 m. programa buvo skirta aukštojo mokslo įstaigų studentams. Nuo tada programa buvo taikoma vis plačiau suteikiant galimybę joje dalyvauti ir profesinio rengimo bei mokymo įstaigoms, mokykloms, suaugusiųjų švietimo įstaigoms, jaunimo ir sporto organizacijoms.

2014 m. pradėta įgyvendinti programa „Erasmus+“ – į vieną buvo sujungtos visos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių iniciatyvos (pvz., „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Comenius“, „Grundtvig“, „Jean Monnet“, „Erasmus Mundus“, „Alfa“, „Edulink“, „Veiklus jaunimas“ ir „Sportas“).