Erasmus+
EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma
menu

Erasmus+ 30 anniversary logo

30 vuotta Erasmus-ohjelmaa

Erasmus-ohjelmaan liittyy lukemattomia tarinoita: se on auttanut ihmisiä työllistymään, ymmärtämään kestävää kehitystä, oppimaan uusia kieliä, näkemään konkreettisesti EU-kansalaisuuden etuja, innostumaan vapaaehtoistyöstä.

Erasmus on tarjonnut mahdollisuuksia uusiin kokemuksiin jo 30 vuoden ajan. Monille nämä kokemukset ovat olleet käänteentekeviä.

Erasmus+: ideoita EU:n kehittämiseksi

Vuonna 1987 perustettu Erasmus-ohjelma oli alkujaan opiskelijavaihto-ohjelma, mutta vuosien mittaan sekä sen soveltamisala että kohderyhmä ovat laajentuneet suuresti. Ohjelman hankkeisiin on osallistunut yli 9 miljoonaa ihmistä, ja lisäksi se on vaikuttanut epäsuorasti lukemattomien muiden elämään.

Vuonna 2014 perustettiin uusi Erasmus+ -ohjelma, johon yhdistettiin EU:n aiemmat koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelmat. Sen tavoitteena on edistää Euroopan sisäistä ja kansainvälistä liikkuvuutta ja luoda yhteyksiä erimaalaisten ihmisten välille. Ohjelma antaa osallistujille kompetensseja, joiden avulla he voivat hankkia antoisaa elämänkokemusta, toimia itsenäisinä yhteiskunnan jäseninä ja kehittää eurooppalaista identiteettiään kansallisen, alueellisen ja paikallisen identiteettinsä rinnalla.

Erasmus-ohjelman 30-vuotisjuhla osuu samaan aikaan Rooman sopimuksen – Euroopan yhdentymishistorian toisen merkkipaalun – 60-vuotisjuhlan kanssa.

Näiden kahden hankkeen yhteisenä tavoitteena on ollut tuoda Euroopan kansat yhteen. Erasmus-ohjelmaa pidetään yleisesti EU:n menestyksekkäimpänä hankkeena. Se on konkreettinen esimerkki Euroopan yhdentymisen myönteisestä vaikutuksesta ja kansainvälisestä ulottuvuudesta. Sen annista on pelkästään vuosina 2014–2016 päässyt nauttimaan lähes 2 miljoonaa ihmistä.

Vuonna 2017 ei kuitenkaan muistella vain Erasmus-ohjelman tähänastisia saavutuksia, vaan käännetään katseet myös Erasmus+ -ohjelman ja koko Euroopan tulevaisuuteen.

Juhlavuoden 2017 aikana järjestetään runsaasti Erasmus+ -aiheisia kansallisia, paikallisia ja EU-tason tapahtumia kaikkialla Euroopassa: konferensseja, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia, näyttelyitä yms. Tule mukaan Erasmus+ -juhlavuoden tapahtumiin!

Ilmoita tapahtumasta

/programmes/erasmus-plus/file/katainen-fi-hdmp4_fikatainen-fi-hd.mp4

Erasmus-sukupolven visio Euroopasta

Erasmus+ -ohjelman 30-vuotisjuhlan yhteydessä on hyvä tilaisuus miettiä, mitä Eurooppa itse kullekin merkitsee.

Euroopan tulevaisuus on Erasmus-sukupolven käsissä. Tuo siis mielipiteesi esiin!

Kerro, miten Euroopan maiden yhteistyötä pitäisi kehittää tulevaisuudessa. Juhlavuoden aikana keskustelua käydään monella foorumilla.

Onko sinulla Erasmus+ -ohjelmasta omakohtaisia kokemuksia, jotka haluaisit jakaa muiden kanssa? Voit käyttää siihen Twitteriä tai Facebookia.

Haluatko tietää, miten Erasmus+ on vaikuttanut eurooppalaisten elämään? Lue Lue Erasmus+ -osallistujien kokemuksista.

Haluaisitko järjestää Erasmus+ -juhlavuoteen liittyvän tapahtuman tai Euroopan tulevaisuutta käsittelevän keskustelutilaisuuden? Kaikki tarvittavat tiedot ja verkko-osoitteet löydät Erasmus+ -aineistopaketista.

Plus nimessä Erasmus+

Mitä Erasmus+ -nimen plus tarkoittaa?

Erasmus-ohjelma on koko historiansa ajan jatkuvasti laajentunut ja kehittynyt. Se ei ole enää pelkkä opiskelijavaihto-ohjelma vaan paljon enemmän: ”plus” viittaa siihen, että ohjelman piiriin kuuluvat nyt myös työharjoittelu, henkilöstövaihto, aikuiskoulutus ja yhteistyö korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysten, kansalaisjärjestöjen, paikallisten, alueellisten ja kansallisten viranomaisten ja muiden yhteiskunnan toimijoiden välillä. Osapuolina voi olla eurooppalaisten lisäksi myös Euroopan ulkopuolisia yhteistyötahoja.

Yhä uusia mahdollisuuksia

Erasmus+ -tarjoaa tätä nykyä monenlaisia mahdollisuuksia niin yksittäisille osallistujille kuin organisaatioillekin. Ohjelmasta tuetaan esimerkiksi yhteistyöhankkeita sekä vapaaehtoistyötä ja työharjoittelua ulkomailla. Myös urheilu on Erasmus+ -ohjelman tärkeä osa-alue.

Erasmus+ -ohjelman kohderyhmää laajentamalla on haluttu edistää talouskasvua, työpaikkojen syntymistä ja sosiaalista koheesiota Euroopassa. Samalla on haluttu antaa yhä useammille nuorille mahdollisuus kehittää itseään ja ammatillista osaamistaan.

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa liikkuvuusmahdollisuuksia yli 4 miljoonalle eurooppalaiselle kaudella 2014–2020. Liikkuvuus voi tapahtua minkä tahansa EU-maiden välillä, mutta hankkeiden osapuolina voi olla myös EU:n ulkopuolisia maita.

Erasmus+ ei ole vain vaihto-ohjelma

Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa koulutus-, nuoriso- ja urheilualan organisaatiot voivat muodostaa kansainvälisiä kumppanuuksia, jotka avaavat ovia henkilöstölle ja opiskelijoille ja edistävät uudistuksia.

Haluamme kuulla myös Erasmus+ -hankkeisiin osallistuneita
Mitä plussaa Erasmus+ on tuonut sinun elämääsi?

/programmes/erasmus-plus/file/mogherinimp4_fimogherini.mp4

Erasmus+: yksi EU:n onnistumistarinoista

Erasmus-ohjelma perustettiin virallisesti 17. kesäkuuta 1987. Sitä ennen oli järjestetty opiskelijavaihtoja kokeiluluonteisesti vuosina 1981–1986. Nimi Erasmus tulee sanoista European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.

Ohjelman ensimmäisenä toteutusvuotena 1987/1988 mukana oli 11 maata (Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Kreikka, Portugali, Ranska, Saksa ja Tanska), ja vaihtoon ulkomaille lähti yhteensä 3 244 opiskelijaa.

Vuonna 1987 kohderyhmänä olivat korkeakouluopiskelijat. Ohjelmaa on sittemmin laajennettu niin, että se kattaa tätä nykyä myös yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen sekä nuoriso- ja liikunta-alan toiminnan.

Vuonna 2014 luotiin Erasmus+ -ohjelma, johon yhdistettiin EU:n kaikki aiemmat koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelmat (mm. Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Jean Monnet, Erasmus Mundus, Alfa, Edulink, Youth in Action ja urheilualan EU-ohjelma).

Want to give your feedback about this page?