Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott i Europa. Programmet har en budget på 14,7 miljarder euro och ska ge över fyra miljoner européer möjlighet att studera, praktisera eller jobba som volontärer utomlands.

Erasmus+ är inte bara till för studenter. Det finns något för många olika typer av deltagare, även organisationer. Programmet samlar sju tidigare EU-program och pågår till 2020.

I programhandledningen för Erasmus+ kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns och vem som får delta. För vissa centraliserade insatser finns också en vägledning med preliminära bidragsbelopp.

Enskilda deltagare

Erasmus+ har något att erbjuda människor i alla åldrar och hjälper dig att utveckla och sprida dina kunskaper och erfarenheter vid institutioner och organisationer i olika länder.

Läs mer

Organisationer

Erasmus+ har något att erbjuda många olika organisationer och riktar sig till bland annat universitet och andra utbildningsanordnare, tankesmedjor, forskningsinstitut och privata företag.

Läs mer

Mål

Erasmus+ ska bidra till Europa 2020-strategin för tillväxt, sysselsättning, social rättvisa och inkludering och till EU:s utbildningsstrategi Utbildning 2020.

Erasmus+ ska också främja den högre utbildningen och bidra till målen i EU:s ungdomsstrategi.

Exempel på konkreta mål:

Resultat

Projektdatabasen för Erasmus+ innehåller de flesta av de initiativ som finansieras genom programmet, med exempel på god praxis och särskilt lyckade projekt. Resultaten sammanställs också i rapporter och statistik.

Statistik

Statistik om Erasmus+ finns på statistiksidan.

Ländernas framsteg med att nå EU-målen följs varje år upp i utbildningsöversikten och visas på interaktiva kartor.

Information om ungas situation i Europa hittar du i ungdomsbarometern.

Rapporter

En halvtidsöversyn av Erasmus+ ska bli klar 2017, och när programmet har avslutats 2020 ska en utvärderingsstudie göras.

En studie av det förra Erasmusprogrammet publicerades 2014.

Dela denna sida