Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Programmet har en budget på 14,7 miljarder euro och ska ge över fyra miljoner européer möjlighet att studera, praktisera och få andra erfarenheter utomlands.

Erasmus+ är inte bara till för studenter. Det finns något för många olika typer av deltagare, även organisationer. Programmet samlar sju tidigare EU-program och pågår till 2020.

I programhandledningen för Erasmus+ kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns och vem som får delta. För vissa centraliserade insatser finns också en vägledning med preliminära bidragsbelopp.

Enskilda deltagare

Erasmus+ har något att erbjuda människor i alla åldrar och hjälper dig att utveckla och sprida dina kunskaper och erfarenheter vid institutioner och organisationer i olika länder.

Läs mer

Organisationer

Erasmus+ har något att erbjuda många olika organisationer och riktar sig till bland annat universitet och andra utbildningsanordnare, tankesmedjor, forskningsinstitut och privata företag.

Läs mer

Mål

Erasmus+ ska bidra till Europa 2020-strategin för tillväxt, sysselsättning, social rättvisa och inkludering och till EU:s utbildningsstrategi Utbildning 2020.

Erasmus+ ska också främja den högre utbildningen och bidra till målen i EU:s ungdomsstrategi.

Exempel på konkreta mål:

Resultat

Projektdatabasen för Erasmus+ innehåller de flesta av de initiativ som finansieras genom programmet, med exempel på god praxis och särskilt lyckade projekt. Resultaten sammanställs också i rapporter och statistik.

Statistik

Statistik om Erasmus+ finns på statistiksidan.

Ländernas framsteg med att nå EU-målen följs varje år upp i utbildningsöversikten och visas på interaktiva kartor.

Information om ungas situation i Europa hittar du i ungdomsbarometern.

Rapporter

Halvtidsutvärderingen av Erasmus+ (2014–2020) finns på 23 språk. Den bygger på programländernas nationella rapporter, utvärderingsrapporter av en extern oberoende uppdragstagare, andra granskade studier, t.ex. Erasmusstudien från 2014, erfarenheter av att förvalta programmet och mer än en miljon svar från alla berörda aktörer.

När Erasmus+ har avslutats 2020 ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av programmet.

Läs mer om utvärderingen av Erasmus+

Hos EU:s publikationsbyrå hittar du fler rapporter och studier om Erasmus+.

Dela denna sida