Kaj je Erasmus+

Erasmus+ je program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. S proračunom v višini 14,7 milijarde evrov bo več kot 4 milijonom evropskih prebivalcev omogočil študij, usposabljanje, delovno izkušnjo ali prostovoljsko delo v tujini.

Program Erasmus+ bo veljal do leta 2020 in ni namenjen le študentom. V njem je združenih sedem prejšnjih programov, tako da možnosti finančne podpore lahko izkoristijo najrazličnejše skupine posameznikov in organizacij.

Natančnejše informacije o možnostih in o izpolnjevanju pogojev vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+. Pripravili smo tudi preglednico z okvirnimi finančnimi sredstvi za nekatere osrednje ukrepe programa Erasmus+.

Posamezniki

Program Erasmus+ ponuja finančno podporo ljudem različne starosti, ki želijo na ustanovah in organizacijah v tujini izpopolniti ali predati drugim svoje znanje in izkušnje.

Možnosti za posameznike

Organizacije

Program Erasmus+ ponuja finančno podporo najrazličnejšim organizacijam, denimo univerzam, izvajalcem izobraževanja in usposabljanja, možganskim trustom, raziskovalnim organizacijam, zasebnim podjetjem.

Možnosti za organizacije

Namen

Program Erasmus+ prispeva k uresničevanju strategije Evropa 2020 (gospodarska rast, zaposlovanje, socialna pravičnost in vključenost), predvsem njenega strateškega okvira za izobraževanje in usposabljanje ET2020.

Podpira tudi vzdržni razvoj visokega šolstva v partnerskih državah ter uresničevanje ciljev strategije EU za mlade.

Program je usmerjen v naslednja posamezna področja:

Rezultati

O uspešnosti in rezultatih programa Erasmus+ govorijo poročila in zbrani statistični podatki, pa tudi platforma projektov Erasmus+, ki predstavlja večino projektov, financiranih s sredstvi programa, ter dobre prakse in zgodbe o uspehu.

Statistika

Statistični podatki o programu Erasmus+ so zbrani na strani s statistiko.

Podatke o uresničevanju ciljev ET2020 vsebuje Pregled izobraževanja in usposabljanja.

Napredek pri uresničevanju ciljev ET2020 si je mogoče ogledati tudi na interaktivnih zemljevidih.

Podatke o položaju mladih v Evropi kaže Mladinski monitor.

Poročila

Vmesni pregled programa Erasmus+ bo izveden leta 2017, študija o učinkih bo objavljena po zaključku programa leta 2020.

Študija o učinkih s poudarkom na rezultatih prejšnjega programa Erasmus je bila objavljena po njegovem zaključku leta 2014.

Dajte v skupno rabo to stran