Ce este Erasmus+

Erasmus+ este programul prin care UE sprijină educația, formarea, tineretul și sportul în Europa. Dispune de un buget de 14,7 miliarde EUR, bani cu ajutorul cărora peste 4 milioane de europeni vor putea câștiga experiență și avea acces la studii, formare și voluntariat în străinătate.

Programul Erasmus+, care va fi derulat până în 2020, nu se limitează la studenți. El reunește un număr de 7 programe anterioare și oferă oportunități pentru diverse categorii de persoane și organizații.

Informații detaliate privind aceste oportunități, inclusiv criteriile de eligibilitate, sunt disponibile în Ghidul programului Erasmus+. Puteți consulta, de asemenea, un ghid de finanțare orientativ pentru unele oportunități centralizate.

Persoane fizice

Erasmus+ le oferă persoanelor de orice vârstă posibilitatea de a dobândi noi cunoștințe și de a-și împărtăși experiențele în cadrul unor instituții și organizații din diferite țări.

Oportunități pentru persoane fizice

Organizații

Erasmus+ oferă oportunități pentru o gamă largă de organizații, inclusiv pentru universități, furnizori de servicii de educație și formare, grupuri de reflecție, institute de cercetare și întreprinderi.

Oportunități pentru organizații

Obiective

Erasmus+ își propune să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate socială și incluziune, precum și ale cadrului strategic ET2020 pentru educație și formare.

Programul urmărește, de asemenea, să promoveze dezvoltarea durabilă a partenerilor din domeniul învățământului superior și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei UE pentru tineret.

El abordează următoarele tematici:

Rezultate

Rezultatele obținute în urma implementării programului Erasmus+ pot fi consultate în rapoarte și culegeri statistice, dar și pe Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+. Aceasta oferă informații în legătură cu majoritatea inițiativelor finanțate și prezintă bune practici și povești de succes.

Statistici

Statisticile referitoare la Erasmus+ sunt disponibile pe pagina „Statistici”.

Monitorul educației și formării oferă informații cu privire la progresele înregistrate în realizarea criteriilor de referință enunțate în cadrul strategic ET 2020.

Aceste progrese pot fi urmărite, de asemenea, cu ajutorul unei serii de hărți interactive.

Instrumentul de monitorizare pentru tineret prezintă situația tinerilor din Europa.

Rapoarte

Programul Erasmus+ face obiectul unei evaluări intermediare, prevăzută să se încheie în 2017. După încheierea programului, în 2020, va fi publicat un studiu de impact.

În 2014, anul în care s-a încheiat programul Erasmus, a fost publicat un studiu de impact care a prezentat principalele rezultate ale acestuia.

Distribuie această pagină