Erasmus+

Despre Erasmus+

Oportunități

Programul Erasmus+, care va fi derulat până în 2020, nu se limitează la studenți. El reunește un număr de 7 programe anterioare și oferă oportunități pentru diverse categorii de persoane și organizații.

Informații detaliate privind aceste oportunități, inclusiv criteriile de eligibilitate, sunt disponibile în Ghidul programului Erasmus+. Puteți consulta, de asemenea, un ghid de finanțare orientativ pentru unele oportunități centralizate.

Fișa descriptivă a programului Erasmus+

Persoane fizice

Erasmus+ le oferă persoanelor de orice vârstă posibilitatea de a dobândi noi cunoștințe și de a-și împărtăși experiențele în cadrul unor instituții și organizații din diferite țări.

Oportunități pentru persoane fizice

Organizații

Erasmus+ oferă oportunități pentru o gamă largă de organizații, inclusiv pentru universități, furnizori de servicii de educație și formare, grupuri de reflecție, institute de cercetare și întreprinderi.

Oportunități pentru organizații

 

Obiective

Erasmus+ își propune să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate socială și incluziune, precum și ale cadrului strategic ET2020 pentru educație și formare.

Programul urmărește, de asemenea, să promoveze dezvoltarea durabilă a partenerilor din domeniul învățământului superior și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei UE pentru tineret.

El abordează următoarele tematici:

Sprijinirea inovării, cooperării și reformei

Rezultate

Rezultatele obținute în urma implementării programului Erasmus+ pot fi consultate în rapoarte și culegeri statistice, dar și pe Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+. Aceasta oferă informații în legătură cu majoritatea inițiativelor finanțate și prezintă bune practici și povești de succes.

Statistici

Statisticile referitoare la Erasmus+ sunt disponibile pe pagina „Statistici”.

Monitorul educației și formării oferă informații cu privire la progresele înregistrate în realizarea criteriilor de referință enunțate în cadrul strategic ET 2020.

Aceste progrese pot fi urmărite, de asemenea, cu ajutorul unei serii de hărți interactive.

Instrumentul de monitorizare pentru tineret prezintă situația tinerilor din Europa.

Rapoarte

Programul Erasmus+ face obiectul unei evaluări intermediare, prevăzută să se încheie în 2017. După încheierea programului, în 2020, va fi publicat un studiu de impact.

În 2014, anul în care s-a încheiat programul Erasmus, a fost publicat un studiu de impact care a prezentat principalele rezultate ale acestuia.

Participanți

Programul Erasmus+ de adresează unui număr mare de persoane și organizații, însă criteriile de eligibilitate diferă de la o acțiune la alta și de la o țară la alta.

Persoanele fizice pot lua parte la numeroase inițiative finanțate prin Erasmus+ dar, în general, prin intermediul unei organizații care participă la program. Eligibilitatea persoanelor fizice și a organizațiilor depinde de țara de stabilire.

Țările eligibile sunt împărțite în 2 grupuri: țări participante la program și țări partenere. În timp ce țările participante la program sunt eligibile pentru toate acțiunile Erasmus+, țările partenere pot participa doar la unele dintre acestea și trebuie să îndeplinească anumite condiții.

Pentru mai multe informații cu privire la eligibilitate, consultați paginile dedicate diferitelor oportunități (atât pentru persoane fizice, cât și pentru organizații), precum și Ghidul programului.

 

Țări


Țări participante la program • Austria
 • Belgia
 • Bulgaria
 • Cipru
 • Croația
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Estonia
 • Finlanda
 • Franța
 • Germania
 • Grecia
 • Ungaria
 • Irlanda
 • Italia
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Malta
 • Țările de Jos
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovacia
 • Slovenia
 • Spania
 • Suedia
 • Regatul Unit
 • Fosta Republică Iugoslavă
  a Macedoniei
 • Islanda
 • Liechtenstein
 • Norvegia
 • Turcia

Țări partenere

Țări partenere vecine cu UE

 • Albania
 • Bosnia și Herțegovina
 • Kosovo
 • Muntenegru
 • Serbia
 • Armenia
 • Azerbaidjan
 • Belarus
 • Georgia
 • Moldova
 • Teritoriul Ucrainei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional
 • Algeria
 • Egipt
 • Israel
 • Iordania
 • Liban
 • Libia
 • Maroc
 • Palestina
 • Siria
 • Tunisia
 • Teritoriul Rusiei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional

Alte țări partenere

 • Andorra
 • Monaco
 • San Marino
 • Cetatea Vaticanului
 • Elveția
 • Afganistan
 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Cambodgia
 • China
 • Republica Populară Democrată Coreea
 • India
 • Indonezia
 • Laos
 • Malaysia
 • Maldive
 • Mongolia
 • Myanmar
 • Nepal
 • Pakistan
 • Filipine
 • Sri Lanka
 • Thailanda și Vietnam
 • Kazahstan
 • Kârgâzstan
 • Tadjikistan
 • Turkmenistan
 • Uzbekistan
 • Argentina
 • Bolivia
 • Brazilia
 • Chile
 • Columbia
 • Costa Rica
 • Cuba
 • Ecuador
 • El Salvador
 • Guatemala
 • Honduras
 • Mexic
 • Nicaragua
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Uruguay
 • Venezuela
 • Iran
 • Irak
 • Yemen
 • Africa de Sud
 • Angola
 • Antigua și Barbuda
 • Bahamas
 • Barbados
 • Belize
 • Benin
 • Botswana
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Camerun
 • Capul Verde
 • Republica Centrafricană
 • Ciad
 • Comore
 • Congo
 • Republica Democrată Congo
 • Insulele Cook
 • Djibouti
 • Dominica
 • Republica Dominicană
 • Guineea Ecuatorială
 • Eritreea
 • Etiopia
 • Fiji
 • Gabon
 • Gambia
 • Ghana
 • Grenada
 • Guineea
 • Guineea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Côte d'Ivoire
 • Jamaica
 • Kenya
 • Kiribati
 • Lesotho
 • Liberia
 • Madagascar
 • Malawi
 • Mali
 • Insulele Marshall
 • Mauritania
 • Mauritius
 • Statele Federate ale Microneziei
 • Mozambic
 • Namibia
 • Nauru
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • Palau
 • Papua-Noua Guinee
 • Rwanda
 • Saint Kitts și Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent și Grenadine
 • Samoa
 • São Tomé și Principe
 • Senegal
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Insulele Solomon
 • Somalia
 • Sudanul de Sud
 • Sudan
 • Suriname
 • Swaziland
 • Republica Democrată Timorul de Est
 • Tanzania
 • Togo
 • Tonga
 • Trinidad și Tobago
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Bahrain
 • Kuweit
 • Oman
 • Qatar
 • Arabia Saudită
 • Emiratele Arabe Unite
 • Australia
 • Brunei
 • Canada
 • Hong Kong
 • Japonia
 • (Republica) Coreea
 • Macao
 • Noua Zeelandă
 • Singapore
 • Taiwan
 • Statele Unite ale Americii

Cum este gestionat programul

Programul Erasmus+ este gestionat de Comisia Europeană (organul executiv al UE), de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), de agenții naționale din țările participante la program și de birouri naționale din unele țări partenere.

 

Comisia Europeană

Comisia Europeană se ocupă de gestionarea globală a programului, mai exact de:

 • gestionarea bugetului
 • stabilirea priorităților
 • definirea obiectivelor și a criteriilor programului
 • supervizare și orientări pentru implementare
 • monitorizarea și evaluarea programului.

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) din cadrul Comisiei Europene are sarcina de a gestiona elementele „centralizate” ale programului:

 • promovarea programului și a posibilităților oferite
 • lansarea cererilor de propuneri
 • examinarea cererilor de finanțare
 • contractarea și monitorizarea proiectelor
 • comunicarea rezultatelor.

EACEA și Comisia realizează, de asemenea, studii și cercetări și se ocupă de gestionarea și finanțarea celorlalte organisme și rețele sprijinite de Erasmus+.

Pentru detalii cu privire la gestionarea programului consultați programele anuale de lucru publicate de Comisia Europeană.

Agențiile naționale

În țările UE, Comisia deleagă în mare parte gestionarea programului Erasmus+ agențiilor naționale. În afara UE, acest rol le revine birourilor naționale Erasmus+, în special în domeniul învățământului superior.

Comisia finanțează agențiile naționale pentru ca acestea să asigure gestionarea activităților „descentralizate". Ele au astfel posibilitatea de a adapta programul la sistemele lor naționale de învățământ, formare profesională și tineret.

Agențiile naționale îndeplinesc următoarele funcții:

 • oferă informații cu privire la program
 • evaluează cererile depuse în țara lor
 • monitorizează și evaluează implementarea programului în țara lor
 • oferă sprijin persoanelor și organizaților care participă la Erasmus+
 • promovează programul și activitățile acestuia la nivel local și național.

Agențiile oferă, de asemenea, asistență beneficiarilor programului începând din etapa depunerii cererii și până la încheierea proiectului. Ele colaborează cu beneficiarii și cu alte organizații pentru a promova politicile UE în domeniile finanțate de program.

Birourile naționale Erasmus+

În afara UE, în țările partenere care participă la Erasmus+ în domeniul învățământului superior, cea mai mare parte a activității agențiilor naționale este realizată de birourile naționale Erasmus+. Acestea constituie puncte de referință pentru toți cei care doresc să participe la Erasmus+ și îndeplinesc următoarele funcții:

 • furnizează informații cu privire la program și la criteriile de eligibilitate
 • oferă consiliere și ajutor candidaților potențiali
 • monitorizează proiectele Erasmus+
 • sprijină dialogul, studiile și evenimentele organizate în cadrul programului
 • mențin contactul cu experți și cu autoritățile locale
 • monitorizează evoluția politicilor.

Alte organisme

Programul este sprijinit de numeroase alte organizații, printre care:

Cifre semnificative: Erasmus+ (2014–2020)

Buget total

14,7 miliarde EUR

+ 1,68 miliarde EUR pentru finanțarea acțiunilor cu țări terțe (țări partenere), sumă alocată din bugetul UE consacrat acțiunii externe.

Posibilități globale de mobilitate

Peste 4 milioane de persoane

Învățământ superior

Aproximativ 2 milioane de studenți

Educație și formare profesională

Aproximativ 650 000 de elevi

Mobilitatea personalului

Aproximativ 800 000 de conferențiari, profesori, formatori, membri ai personalului educațional și lucrători de tineret

Voluntariat și schimburi de tineret

Peste 500 000 de tineri

Sistemul de garantare a împrumuturilor pentru masterat

Aproximativ 200 000 de studenți

Programe de masterat comun

Peste 25 000 de studenți

Parteneriate strategice

Aproximativ 25 000 de parteneriate reunind 125 000 de școli, instituții de educație și formare profesională, instituții de învățământ superior și de învățământ pentru adulți, organizații de tineret și întreprinderi

Alianțe ale cunoașterii

Peste 150 de alianțe instituite de 1 500 de instituții de învățământ superior și întreprinderi

Alianțe ale competențelor sectoriale

Peste 150 de alianțe instituite de 2 000 de întreprinderi și furnizori de educație și formare profesională

Erasmus+ factsheet

An overview of the Erasmus+ programme at a glance.

Erasmus+ factsheet

Download the factsheet

Erasmus+ country factsheets 2014

These factsheets give an overview of 2014, the first year of the Erasmus+ programme, in all 33 Programme countries.

 

Statistici

Această pagină conține cele mai importante rapoarte și analize statistice cu privire la programul Erasmus+ și la programele anterioare.

 2015

 

Cele mai recente (publicate în ianuarie 2017)

Raportul se referă la cel de-al doilea an de implementare a programului Erasmus+ pentru educație, formare, tineret și sport. El își propune să ofere o imagine de ansamblu asupra tuturor activităților realizate în urma cererilor de propuneri Erasmus+ din 2015, planificate în cadrul Programului anual de lucru Erasmus+ pe 2015.

Programul Erasmus+ - Raportul anual pentru 2015

Anexa I (statistici)

Anexa II (proiecte)

Ultimii ani

Acest raport se referă la primul an de funcționare a programului Erasmus+, programul UE pentru educație, formare profesională, tineret și sport.

Programul Erasmus+ - Raportul anual pentru 2014 pdf (2,41 Mb)

Anexa I (statistici) pdf (1,42 Mb)

Anexa II (proiecte) pdf (594 kB)

În ianuarie 2016, Comisia Europeană a publicat cifrele referitoare la ultimul an universitar de derulare a programului Erasmus (2013/14), care a inclus proiecte de mobilitate în domeniul învățământului superior și proiecte de cooperare din cadrul fostului program de învățare pe tot parcursul vieții (2007-2013), care face parte din Erasmus+.

Programul Erasmus: date, cifre și tendințe pdf (8,21 Mb)

Programul Erasmus: date, cifre și tendințe (broșură on-line)

Cele 500 de instituții de învățământ superior care găzduiesc cel mai mare număr de studenți Erasmus pdf (449 kB)

Cele 500 de instituții de învățământ superior care trimit cel mai mare număr de studenți Erasmus pdf (416 kB)

Analiza impactului programului Erasmus la nivel regional se bazează pe studiul de impact Erasmus publicat în 2014. Ea explică influența pozitivă pe care participarea la program o are asupra competențelor și asupra perspectivelor de angajare ale studenților.

Studiu de impact Erasmus - analiză regională pdf (5,29 Mb)

Rezumat pdf (1,42 Mb)

Concluzii pdf (5,38 Mb)

Statistici anterioare

2011-2012 zip (7,74 Mb)

2010-2011 zip (6,07 Mb)

2009-2010 pdf (11,69 Mb) zip (10,14 Mb)

2008-2009 pdf(2,03 Mb) zip (2,67 Mb)

2007-2008 pdf (2,55 Mb) zip (1,14 Mb)

2006-2007 pdf (1,9Mb) zip (510 kB)

2005-2006 pdf (1,66 Mb) zip (267 kB)

2004-2005 pdf (1,63 Mb) zip (257 kB)

Statistici pe țări din 2000-2012 pdf (2,7 Mb) zip (1,16 Mb)

Agregate, serii cronologice și cooperare universitară - link către blibliotecă zip (10,49 Mb)

Informații despre buget pdf (1,67 Mb) zip (265 kB)

Curs intensiv de limbi străine Erasmus pdf (1,65 Mb) zip (278 kB)

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.