Despre Erasmus+

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport în Europa. Cu un buget de 14,7 miliarde EUR, va oferi unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, de a se forma și de a dobândi experiență în străinătate.

Programul Erasmus+, care se va derula până în 2020, nu li se adresează numai studenților. El regrupează șapte programe anterioare și oferă oportunități pentru diverse categorii de persoane și organizații.

Informații detaliate privind aceste oportunități, inclusiv criteriile de eligibilitate, sunt disponibile în Ghidul programului Erasmus+. Puteți consulta, de asemenea, un ghid orientativ de finanțare pentru unele oportunități centralizate.

Persoane fizice

Erasmus+ le oferă persoanelor de orice vârstă posibilitatea de a dobândi noi cunoștințe și de a-și împărtăși experiențele în cadrul unor instituții și organizații din diferite țări.

Oportunități pentru persoane fizice

Organizații

Erasmus+ oferă oportunități pentru o gamă largă de organizații, inclusiv pentru universități, furnizori de servicii de educație și formare, grupuri de reflecție, institute de cercetare și întreprinderi.

Oportunități pentru organizații

Obiective

Erasmus+ își propune să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială, precum și ale cadrului strategic ET2020 pentru educație și formare.

Programul urmărește, de asemenea, să promoveze dezvoltarea durabilă a partenerilor din domeniul învățământului superior și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei UE pentru tineret.

El abordează următoarele tematici:

Rezultate

Rezultatele obținute în urma implementării programului Erasmus+ pot fi consultate în rapoarte și culegeri statistice, dar și pe Platforma de prezentare a rezultatelor proiectelor Erasmus+. Aceasta oferă informații în legătură cu majoritatea inițiativelor finanțate de program și prezintă bune practici și povești de succes.

Statistici

Statisticile referitoare la Erasmus+ sunt disponibile pe pagina „Statistici”.

Monitorul educației și formării oferă informații cu privire la progresele înregistrate în realizarea criteriilor de referință enunțate în cadrul strategic ET 2020.

Aceste progrese pot fi urmărite, de asemenea, cu ajutorul unei serii de hărți interactive.

Instrumentul de monitorizare pentru tineret prezintă situația tinerilor din Europa.

Rapoarte

Raportul privind evaluarea intermediară a programului Erasmus + (2014-2020) este disponibil în 23 de limbi. El se bazează pe rapoartele naționale prezentate de țările participante la program, pe rapoartele de evaluare realizate de un contractant independent, pe alte studii revizuite (de ex., studiul de impact al programului Erasmus din 2014), pe experiența acumulată în gestionarea programului și pe mai mult de un milion de răspunsuri primite de la toate părțile interesate.

După încheierea, în 2020, a programului Erasmus+, Comisia va efectua o evaluare finală.

Mai multe informații sunt disponibile în rapoartele de evaluare a programului Erasmus+.

Consultați site-ul Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene pentru mai multe rapoarte și studii privind programul Erasmus+.

Distribuie această pagină