Wat is Erasmus+

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Met een budget van 14,7 miljard euro geeft het vier miljoen Europeanen de kans om in het buitenland te studeren, ervaring op te doen of als vrijwilliger actief te zijn.

Erasmus+ is een programma dat loopt tot 2020 en allerlei kansen biedt, niet alleen voor studenten. Het is een bundeling van zeven voorgaande programma's met mogelijkheden voor particulieren en allerlei organisaties.

Meer uitleg over de mogelijkheden en de toelatingscriteria staat in de Programmagids van Erasmus+. Voor enkele gangbare mogelijkheden is ook een indicatief overzicht van het subsidiebudget beschikbaar.

Particulieren

Erasmus+ biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis op te doen of te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen.

Mogelijkheden voor particulieren

Organisaties

Erasmus+ biedt ook kansen voor de meest uiteenlopende organisaties, zoals universiteiten, andere onderwijs- en opleidingsverstrekkers, denktanks, onderzoekscentra en bedrijven.

Mogelijkheden voor organisaties

Doel

Het bredere doel van Erasmus+ is een bijdrage te leveren aan Europa 2020, de strategie voor groei, banen, sociale gelijkheid en inclusie, en aan de doelstellingen van ET2020, het strategisch kader van de EU voor onderwijs en opleiding.

Erasmus+ mikt ook op de duurzame ontwikkeling van zijn partners in het hoger onderwijs, en draagt bij tot de doelstellingen van de EU-strategie voor jongeren.

Wat doet het programma zoal?

Resultaten

De resultaten van Erasmus+ verschijnen in verslagen en statistieken, en op het platform met projectresultaten van Erasmus+ waar de meeste gefinancierde projecten worden beschreven, en een selectie van goede methoden en succesverhalen worden gepubliceerd.

Statistieken

Statistieken over Erasmus+ zijn beschikbaar op de statistiekpagina.

Informatie over de vorderingen ten opzichte van de benchmarks voor ET2020 staat in de Onderwijs- en opleidingenmonitor.

Die vorderingen zijn ook te volgen op een reeks interactieve kaarten.

Verder is er informatie over de situatie van jongeren te vinden in de Jongerenmonitor.

Verslagen

Het Erasmus+-programma wordt tussentijds geëvalueerd in 2017. De totale impact wordt na voltooiing van het programma in 2020 beoordeeld en gepubliceerd.

Na afloop van het voorgaande Erasmus-programma verscheen in 2014 ook zo'n effectbeoordeling, The Erasmus Impact Study.

Deel deze pagina