Wat is Erasmus+?

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Het budget van 14,7 miljard euro biedt meer dan 4 miljoen Europeanen de mogelijkheid om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen en/of ervaring op te doen.

Erasmus+ is loopt tot 2020 en biedt allerlei kansen, niet alleen voor studenten. Het is een bundeling van zeven voorgaande programma's met mogelijkheden voor particulieren en allerlei organisaties.

Meer uitleg over de mogelijkheden en de toelatingscriteria staat in de Programmagids van Erasmus+. Voor enkele gecentraliseerde acties is ook een indicatief overzicht van het subsidiebudget beschikbaar.

Individuele deelnemers

Erasmus+ biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis op te doen of te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen.

Mogelijkheden voor particulieren

Organisaties

Erasmus+ biedt ook kansen voor de meest uiteenlopende organisaties, zoals universiteiten, andere onderwijs- en opleidingsverstrekkers, denktanks, onderzoekscentra en bedrijven.

Mogelijkheden voor organisaties

Doelstellingen

Het bredere doel van Erasmus+ is een bijdrage te leveren tot Europa 2020, de strategie voor groei, banen, sociale gelijkheid en inclusie, en tot het bereiken van de doelstellingen van ET2020, het strategisch kader van de EU voor onderwijs en opleiding.

Erasmus+ mikt ook op de duurzame ontwikkeling van zijn partners in het hoger onderwijs, en draagt bij tot het bereiken van de doelstellingen van de EU-strategie voor jongeren.

Wat doet het programma zoal?

Resultaten

De resultaten van Erasmus+ verschijnen in verslagen en statistieken, en op het platform met projectresultaten van Erasmus+, waar de meeste gefinancierde projecten worden beschreven, en een selectie van goede methoden en succesverhalen wordt gepubliceerd.

Statistieken

Statistieken over Erasmus+ zijn beschikbaar op de statistiekpagina.

Informatie over de vorderingen ten opzichte van de benchmarks voor ET2020 staat in de Onderwijs- en opleidingsmonitor.

Die vorderingen zijn ook te volgen op een reeks interactieve kaarten.

Verder is er informatie over de situatie van jongeren te vinden in de Jongerenmonitor.

Verslagen

Er is een tussentijds evaluatieverslag van het programma Erasmus+ (2014-2020) beschikbaar in 23 talen, dat voortbouwt op nationale verslagen van de programmalanden, evaluatieverslagen van een externe onafhankelijke contractant, andere getoetste onderzoeken zoals de Erasmus-effectbeoordeling uit 2014, ervaringen met het beheer van het programma en meer dan een miljoen reacties van alle belanghebbenden.

Na afloop van Erasmus+ in 2020 zal de Commissie een eindevaluatie van het programma uitvoeren.

Meer informatie is te vinden in de evaluatieverslagen van het Erasmus+-programma.

Meer verslagen en studies over het Erasmus+-programma vindt u op de website van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie.

Deel deze pagina