Kas yra „Erasmus+

„Erasmus+“ – tai ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto rėmimo Europoje programa, kurios biudžetas – 14,7 mlrd. eurų. Pagal ją daugiau kaip 4 mln. europiečių bus suteikta galimybių mokytis, stažuotis, įgyti patirties ir savanoriauti užsienyje.

Programa „Erasmus+“, kurią numatyta vykdyti iki 2020 m., pasinaudoti gali ne tik studentai. Į ją sujungus septynias ankstesnes programas, dabar galimybių suteikiama įvairiems asmenims ir organizacijoms.

Išsami informacija apie šias galimybes, įskaitant tinkamumo kriterijus, pateikiama programos „Erasmus+“ vadove. Parengtas ir kai kuriems centralizuotiems veiksmams skirtas orientacinių finansavimo sumų vadovas.

Individualūs asmenys

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama galimybių įvairiausio amžiaus žmonėms – jiems padedama tobulintis ir dalytis žiniomis bei patirtimi įvairių šalių įstaigose ir organizacijose.

Galimybės individualiems asmenims

Organizacijos

Pagal programą „Erasmus+“ suteikiama gaalimybių įvairioms organizacijoms – universitetams, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjams, ekspertų grupėms, mokslinių tyrimų organizacijoms, privačioms įmonėms ir kt.

Galimybės organizacijoms

Tikslai

Programos „Erasmus+“ tikslas – padėti įgyvendinti ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo, socialinės lygybės ir įtraukties strategiją „Europa 2020“ bei siekti ES bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos „ET 2020“ tikslų.

Programa „Erasmus+“ taip pat siekiama skatinti tvarų jos šalių partnerių vystymąsi aukštojo mokslo srityje ir padėti siekti ES jaunimo strategijos tikslų.

Konkretūs programa sprendžiami klausimai:

Rezultatai

Programos „Erasmus+“ rezultatai pateikiami ataskaitose ir statistikos rinkiniuose, taip pat „Erasmus+“ projektų platformoje, kurioje galima rasti daugumą pagal programą finansuojamų iniciatyvų ir gerosios patirties bei sėkmės istorijų pavyzdžių.

Statistika

„Erasmus+“ statistika pateikiama statistikos puslapyje.

Informacija apie pažangą, padarytą siekiant „ET 2020“ lyginamųjų standartų, pateikiama Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje.

Pažanga siekiant „ET 2020“ lyginamųjų standartų matyti ir iš įvairių sąveikiųjų žemėlapių.

Informacijos apie jaunimo padėtį Europoje galima rasti jaunimo padėties stebėsenos sistemoje.

Ataskaitos

Turi būti atliekama programos „Erasmus+“ laikotarpio vidurio peržiūra (ją numatyta baigti 2017 m.) ir poveikio tyrimas, kurį numatyta paskelbti 2020 m. baigus įgyvendinti programą.

Baigus įgyvendinti programą „Erasmus“, 2014 m. paskelbtas poveikio tyrimas, kuriame apibendrinti jos rezultatai.

Bendrinti šį puslapį