Mi az Erasmus+ program?

Az európai oktatás, képzés, ifjúságpolitika és sport támogatására irányuló uniós program, az Erasmus+ 14,7 milliárd eurós költségvetésből több mint 4 millió európai polgárnak fog lehetőséget biztosítani arra, hogy tanulmányokat folytasson, képzésben vegyen részt, tapasztalatot szerezzen és önkéntes munkát végezzen külföldön.

A 2020-ig tartó Erasmus+ program nemcsak a diákoknak kínál lehetőségeket. Az Erasmus+ hét korábbi programnak lép a helyébe, és lehetőségek széles körét biztosítja magánszemélyek és szervezetek számára.

Ezekről a lehetőségekről részletes információkkal szolgál a programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató), mely az odaítélési (a formai és a tartalmi) követelményekről is tájékoztatást ad. Ezen túlmenően külön útmutató tünteti fel egyes centralizált tevékenységekre vonatkozóan a végrehajtásra igénybe vehető finanszírozás indikatív összegét.

Magánszemélyek

Az Erasmus+ minden korosztály tagjai számára segítséget nyújt ahhoz, hogy külföldi intézményekben és szervezeteknél gyarapítsák ismereteiket és tapasztalataikat, és az így szerzett tudást másokkal is megosszák.

Magánszemélyeknek szóló lehetőségek

Szervezetek

Az Erasmus+ szervezetek széles körének kínál lehetőségeket, köztük egyetemeknek, oktatási és képzési szolgáltatóknak, agytrösztöknek, kutatóintézeteknek és magánvállalkozásoknak.

Szervezeteknek szóló lehetőségek

Célok

Az Erasmus+ a növekedést, a foglalkoztatást, a társadalmi méltányosságot és befogadást célzó Európa 2020 stratégia, valamint az ET2020, az oktatás és a képzés terén kialakított uniós stratégiai keretrendszer célkitűzéseinek megvalósításához hivatott hozzájárulni.

Ezenfelül arra törekszik, hogy ösztönözze a partnerországokban a felsőoktatás fenntartható fejlődését, és elősegítse az EU ifjúsági stratégiájában meghatározott célok elérését.

A program egyebek mellett az alábbi konkrét célkitűzések megvalósítását szolgálja:

Eredmények

Az Erasmus+ program eredményeit jelentések és statisztikai összefoglalók ismertetik, de a projektplatformon is tájékozódni lehet a témában. A projektplatform az Erasmus+ által finanszírozásban részesített legtöbb kezdeményezésről információkkal szolgál, és válogatást ad közre a bevált módszerekből és a sikertörténetekből.

Statisztikák

Az Erasmus+ programmal kapcsolatos statisztikai adatokhoz külön weboldalon lehet hozzáférni.

Az Oktatási és Képzési Figyelő áttekintést ad arról, milyen előrelépés történt az „Oktatás és képzés 2020” stratégiai keretrendszerben meghatározott referenciaértékek teljesítése tekintetében.

Ezt az előrehaladást egy sor interaktív térkép szemlélteti.

Az európai fiatalok helyzetéről hasznos információkkal szolgál az Ifjúsági Figyelő is.

Jelentések

Az Erasmus+ program futamidejének felénél időközi felülvizsgálatra kerül sor, mely a tervek szerint 2017-ben fog lezárulni, a program futamidejének végén, 2020-ban pedig a tervek szerint hatástanulmány készül majd.

Ilyen hatástanulmány vizsgálta a már lezárult Erasmus program által elért eredményeket is. Ezt a kiadványt az Európai Bizottság 2014-ben tette közzé.

Oszd meg ezt az oldalt