Što je Erasmus+

Erasmus+ program je EU-a za potporu obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Europi. Njegovim proračunom od 14,7 milijardi eura omogućit će se više od 4 milijuna Europljana da se osposobljavaju, studiraju, volontiraju i stječu iskustva u inozemstvu.

Predviđeno je da Erasmus+ traje do 2020. Program ne nudi prilike samo studentima; u njemu je objedinjeno sedam prethodnih programa, a nudi prilike različitim fizičkim osobama i organizacijama.

Detalje informacije o tim prilikama, uključujući kriterije prihvatljivosti, dostupne su u Vodiču za Erasmus+. Dostupan je i okvirni vodič za financiranje u kojem su navedene neke centralizirane mogućnosti.

Fizičke osobe

Erasmus+ nudi prilike osobama svih dobi, pomažući im da razviju i dijele znanje i iskustvo u institucijama i organizacijama u različitim državama.

Mogućnosti za fizičke osobe

Organizacije

Erasmus+ nudi prilike organizacijama različitih profila, uključujući sveučilišta, pružatelje usluga obrazovanja i osposobljavanja, trustove mozgova, istraživačke organizacije i privatna poduzeća.

Prilike za organizacije

Ciljevi

Cilj programa Erasmus+ jest doprinos strategiji Europa 2020. za rast, radna mjesta i socijalnu uključenost, kao i ciljevima okvira ET2020, strateškog okvira EU-a za obrazovanje i osposobljavanje.

Programom se želi i promicati održivi razvoj partnera programa u području visokog obrazovanja te pridonijeti postizanju ciljeva strategije EU-a za mlade.

Specifična pitanja kojima se program bavi obuhvaćaju:

Rezultati

Rezultati programa Erasmus+ dostupni su u izvješćima i statističkim zbirkama te u okviru platforme projekata programa Erasmus+, koja obuhvaća većinu inicijativa financiranih u okviru programa te odabrane dobre prakse i priče o uspjehu.

Statistika

Statistika o programu Erasmus+ dostupna je na stranici sa statističkim podacima.

Informacije o napretku u ispunjavanju mjerila okvira ET2020 dostupne su u Pregledu obrazovanja i osposobljavanja.

Napredak u pogledu ostvarivanja mjerila programa ET2020 moguće je vidjeti i kroz niz interaktivnih karata.

Slično tomu, informacije o situaciji mladih u Europi moguće je pronaći u pregledu podataka o radu s mladima.

Izvješća

Program Erasmus+ podliježe srednjoročnoj reviziji, koja će se dovršiti u 2017., te studiji učinka, koja će se objaviti po završetku programa 2020.

Po dovršetku programa Eramus, 2014. objavljena je studija učinka kojom su istaknuti rezultati programa.

Podijelite ovu stranicu