Erasmus+ pähkinänkuoressa

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, josta rahoitetaan näiden alojen yhteistyötä Euroopassa. Ohjelman budjetti on 14,7 miljardia euroa, ja se antaa yli 4 miljoonalle eurooppalaiselle tilaisuuksia kouluttautua, opiskella, harjoitella, hankkia työkokemusta tai tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla.

Erasmus+ -ohjelma on tarkoitettu opiskelijoiden lisäksi monille eri toimijoille ja organisaatioille. Uudessa ohjelmassa, jonka toteutus jatkuu vuoteen 2020 saakka, on yhdistetty seitsemän aiempaa ohjelmaa.

Lisätietoa ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista ja muun muassa kelpoisuusperusteista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa. Saatavana on myös ohjeellinen rahoitusopas tiettyjä keskitettyjä toimia varten.

Yksityishenkilöt

Erasmus+ -ohjelma auttaa kaikenikäisiä kehittämään osaamistaan, jakamaan tietoja ja hankkimaan kokemuksia eri maiden oppilaitoksissa ja organisaatioissa.

Erasmus+ yksityishenkilöille

Organisaatiot

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa monenlaisia oppimiseen ja kokemusten vaihtoon liittyviä yhteistyömahdollisuuksia organisaatioille, kuten korkeakouluille, oppilaitoksille, ajatushautomoille, tutkimuslaitoksille ja yrityksille.

Erasmus+ organisaatioille

Tavoitteet

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan Eurooppa 2020 -strategian sekä eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET2020) tavoitteiden saavuttamista. Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteena on kasvun, työllisyyden, sosiaalisen tasapuolisuuden ja osallisuuden edistäminen.

Ohjelma palvelee myös korkeakoulutuksen kestävää kehittämistä ohjelman kumppanimaissa ja EU:n nuorisostrategian tavoitteiden saavuttamista.

Ohjelmalla on useita erityistavoitteita:

Tulokset

Erasmus+ -ohjelman tuloksia esitellään raporteissa ja tilastojulkaisuissa sekä Erasmus+ -hankeportaalissa, jossa kuvataan useimmat ohjelmasta rahoitetut aloitteet sekä annetaan esimerkkejä hyvistä toimintatavoista ja erityisen onnistuneista hankkeista.

Tilastotietoa

Erasmus+ -ohjelman tilastoja on koottu Tilastotietoa-sivulle.

Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) vertailuarvojen saavuttamista tarkastellaan koulutuksen seurantakatsauksessa.

Näitä tuloksia havainnollistetaan myös interaktiivisten karttojen avulla.

Euroopan nuorten tilanteesta on koottu monipuolista tietoa Youth Monitor -sivustolle.

Raportit

Erasmus+ -ohjelmasta tehdään väliarviointi vuonna 2017 sekä vaikutusselvitys, joka julkaistaan ohjelman päätyttyä vuonna 2020.

Edellisen Erasmus-ohjelman tuloksia kuvaava vaikutusselvitys julkaistiin vuonna 2014.

Jaa tämä sivu