Erasmus+ -ohjelman esittely

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoitusohjelma, josta tuetaan näiden alojen yhteistyötä Euroopassa. Ohjelman budjetti on 14,7 miljardia euroa, ja se antaa yli 4 miljoonalle eurooppalaiselle tilaisuuksia kouluttautua, opiskella, harjoitella ja hankkia työkokemusta ulkomailla.

Erasmus+ -ohjelma on tarkoitettu opiskelijoiden lisäksi monille eri toimijoille ja organisaatioille. Uudessa ohjelmassa, jonka toteutus jatkuu vuoteen 2020 saakka, on yhdistetty seitsemän aiempaa ohjelmaa.

Lisätietoa ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista ja muun muassa kelpoisuusperusteista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa. Saatavana on myös suuntaa-antava rahoitusopas tiettyjä keskitettyjä toimia varten.

Yksityshenkilöt

Erasmus+ -ohjelma auttaa kaikenikäisiä kehittämään itseään sekä jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan eri maiden oppilaitoksissa ja organisaatioissa.

Erasmus+ yksityishenkilöille

Organisaatiot

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia organisaatioille, kuten korkeakouluille ja muille oppilaitoksille, ajatushautomoille, tutkimuslaitoksille ja yrityksille.

Erasmus+ organisaatioille

Tavoitteet

Erasmus+ -ohjelmalla tuetaan Eurooppa 2020 -strategian sekä eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET2020) tavoitteiden saavuttamista. Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteena on kasvun, työllisyyden, sosiaalisen tasapuolisuuden ja osallisuuden edistäminen.

Ohjelma palvelee myös korkeakoulutuksen kestävää kehittämistä ohjelman kumppanimaissa ja EU:n nuorisostrategian tavoitteiden saavuttamista.

Ohjelmalla on useita erityistavoitteita:

Tulokset

Erasmus+ -ohjelman tuloksia esitellään raporteissa ja tilastojulkaisuissa sekä Erasmus+ -hankeportaalissa, jossa kuvataan useimmat ohjelmasta rahoitetut aloitteet sekä annetaan esimerkkejä hyvistä toimintatavoista ja erityisen onnistuneista hankkeista.

Tilastot

Erasmus+ -ohjelman tilastoja on koottu Tilastotietoa-sivulle.

Eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) vertailuarvojen saavuttamista tarkastellaan koulutuksen seurantakatsauksessa.

Näitä tuloksia havainnollistetaan myös interaktiivisten karttojen avulla.

Euroopan nuorten tilanteesta on koottu monipuolista tietoa Youth Monitor -sivustolle.

Raportit

Vuosien 2014–2020 Erasmus+ ‑ohjelman väliarviointiraportti on saatavilla 23 kielellä. Se perustuu ohjelmaan osallistuvien maiden kansallisiin raportteihin, ulkopuolisen riippumattoman toimeksisaajan laatimiin arviointiraportteihin, Erasmus-ohjelmasta tehtyihin tutkimuksiin (esim. Erasmus Impact Study, 2014), ohjelman hallinnoinnista saatuihin kokemuksiin sekä ohjelman eri osapuolilta saatuihin yli miljoonaan vastaukseen ja kommenttiin.

Kun Erasmus+ -ohjelma on saatu päätökseen vuonna 2020, Euroopan komissio tekee siitä loppuarvioinnin.

Lisätietoa on Erasmus+ -ohjelman arviointiraporteissa.

Myös Euroopan unionin julkaisutoimiston sivustolla on Erasmus+ -ohjelmaa koskevia raportteja ja tutkimuksia.

Jaa tämä sivu