Hvad er Erasmus+?

Erasmus+ er EU's program til støtte for uddannelse, unge og sport. Dets budget på 14,7 mia. euro skal give mere end 4 millioner europæere mulighed for at studere, tage kurser og få erfaring i udlandet.

Erasmus+, som løber frem til 2020, er ikke kun for studerende. Med en sammenlægning af syv tidligere programmer byder det på muligheder for en bred vifte af enkeltpersoner og organisationer.

Du kan få detaljeret information om disse muligheder, herunder kriterierne for deltagelse, i programguiden for Erasmus+. Her kan du desuden se en vejledende finansieringsvejledning for en række af opholdsmulighederne.

Enkeltpersoner

Erasmus+ giver personer i alle aldre mulighed for at udvikle sig og udveksle viden og erfaringer i mange institutioner og organisationer i forskellige lande.

Udlandsophold for enkeltpersoner

Organisationer

Erasmus+ byder også på muligheder for mange typer organisationer, bl.a. universiteter, uddannelsesinstitutioner, tænketanke, forskningsorganisationer og private virksomheder.

Erasmus+ for organisationer

Formål

Formålet med Erasmus+ er at bidrage til Europa 2020-strategien for vækst, beskæftigelse, social lighed og inklusion samt målene i EU's strategiramme for samarbejde på uddannelsesområdet, ET2020.

Erasmus+ skal også fremme sine partneres bæredygtige udvikling inden for videregående uddannelse og bidrage til at nå målene i EU's ungdomsstrategi.

Programmet fokuserer blandt andet på at:

Resultater

Resultaterne af Erasmus+ kan findes i rapporter og statistiksamlinger samt på platformen for projekter under Erasmus+, som omfatter de fleste af de initiativer, der finansieres af programmet, samt eksempler på god praksis og succeshistorier.

Statistik

Du kan finde statistikker for Erasmus+ på statistiksiden.

I rapporten om uddannelsesovervågning kan du finde oplysninger om fremskidtet hen imod målene for ET2020.

Status for ET2020-målene kan også ses på en række interaktive kort.

På siden Youth Monitor finder du desuden oplysninger om situationen for unge i Europa.

Rapporter

Midtvejsevalueringen af Erasmus+ (2014-2020) er tilgængelig på 23 sprog og bygger på nationale rapporter, der er indsendt af programlandene, evalueringsrapporter fra en ekstern uafhængig konsulent, andre evaluerede undersøgelser, bl.a. konsekvensanalysen af Erasmus-programmet fra 2014, erfaringerne med forvaltningen af programmet og over en million spørgeundersøgelsessvar fra de interesserede parter.

Efter afslutningen af programmet Erasmus+ i 2020 vil Kommissionen foretage en endelig evaluering af programmet.

Du kan læse mere i evalueringsrapporterne om Erasmus+.

Du kan desuden finde flere rapporter og undersøgelser om Erasmus+ på Den Europæiske Unions Publikationskontors website.

Del denne side