Hvad er Erasmus+?

Erasmus+ er EU's program til støtte for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport i Europa. Det har et budget på 14,7 mia. euro, som giver over 4 mio. europæere mulighed for at studere, komme i praktik, danne erfaring og arbejde som frivillig i udlandet.

Programmet Erasmus+, som løber frem til 2020, er ikke kun for studerende. Med en sammenlægning af syv tidligere programmer byder det på muligheder for en bred vifte af enkeltpersoner og organisationer.

Detaljerede oplysninger om disse muligheder, herunder kriterierne for egnethed, findes i programguiden for Erasmus+. Der findes desuden en vejledende finansieringsvejledning for en række af mulighederne.

Enkeltpersoner

Erasmus+ giver personer i alle aldre mulighed for at udvikle sig og udveksle viden og erfaringer i institutioner og organisationer i forskellige lande.

Muligheder for enkeltpersoner

Organisationer

Erasmus+ byder på muligheder for en bred vifte af organisationer, bl.a. universiteter, uddannelsesinstitutioner, tænketanke, forskningsorganisationer og private virksomheder.

Muligheder for organisationer

Formål

Formålet med Erasmus+ er at bidrage til Europa 2020-strategien for vækst, beskæftigelse, social lighed og inklusion samt målene i EU's strategiramme for samarbejde på uddannelsesområdet, ET2020.

Erasmus+ skal også fremme sine partneres bæredygtige udvikling inden for videregående uddannelse og bidrage til at nå målene i EU's ungdomsstrategi.

Programmet fokuserer blandt andet på:

Resultater

Resultaterne af Erasmus+ kan findes i rapporter og statistiksamlinger samt på platformen for projekter under Erasmus+, som omfatter de fleste af de initiativer, der finansieres af programmet, samt eksempler på god praksis og succeshistorier.

Statistik

Du kan finde statistik for Erasmus+ på statistiksiden.

I rapporten om uddannelsesovervågning kan du finde oplysninger om fremskidtet hen imod målene for ET2020.

Fremskridtet hen imod ET2020-målene kan også ses via en række interaktive kort.

På siden Youth Monitor finder du ligeledes oplysninger om situationen for unge i Europa.

Rapporter

Erasmus+ skal gennemgå en midtvejsevaluering, som skal gennemføres i 2017, og en konsekvensanalyse, som skal offentliggøres efter afslutningen af programmet i 2020.

Efter afslutningen af Erasmusprogrammet i 2014 blev der offentliggjort en konsekvensanalyse som fremhævede resultaterne.

Del denne side