Co je program Erasmus+?

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Disponuje rozpočtem ve výši 14,7 miliard eur, z něhož poskytuje více než 4 milionům Evropanů příležitost studovat, vzdělávat se a získávat zkušenosti v zahraničí.

Programu Erasmus+, který poběží do roku 2020, mohou využívat nejen studenti. Jelikož vznikl sloučením sedmi programů, je určen širokému spektru jednotlivců a organizací.

Podrobné informace týkající se těchto příležitostí, včetně podmínek způsobilosti, najdete v Příručce k programu Erasmus+. K dispozici je rovněž přehled přibližného objemu financování na jednotlivé části programu.

Jednotlivci

Program Erasmus+ mohou využít lidé různých věkových kategorií, kteří se chtějí dále vzdělávat a sdílet nabyté zkušenosti nebo znalosti v institucích a organizacích v zahraničí.

Příležitosti pro jednotlivce

Organizace

Program Erasmus+ nabízí příležitosti širokému spektru organizací, k nimž patří univerzity, vzdělávací instituce a poskytovatelé odborné přípravy, think-tanky, výzkumné instituce i soukromé podniky.

Příležitosti pro organizace

Cíle

Účelem programu Erasmus+ je přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro růst, zaměstnanost, sociální rovnost a začlenění, jakož i cílů strategického rámce EU pro vzdělávání a odbornou přípravu ET2020.

Program Erasmus+ má rovněž sloužit k prosazování udržitelného rozvoje v oblasti vysokoškolského vzdělávání a přispívat k dosažení cílů strategie EU pro mládež.

Ke konkrétním otázkám, na které se program zaměřuje, patří:

Výsledky

Výsledky jednotlivých činností v rámci programu Erasmus+ se zveřejňují ve zprávách a souborech statistických údajů. K dispozici jsou rovněž na stránkách platformy věnované projektům programu Erasmus+, kde najdete většinu iniciativ, které získaly z programu finanční prostředky. Kromě toho jsou zde uvedeny příklady osvědčených postupů a úspěšných projektů.

Statistiky

Statistické údaje týkající se programu Erasmus+ jsou k dispozici na stránkách se statistikami.

Informace o pokroku v dosahování referenčních kritérií stanovených v rámci ET2020 poskytuje Monitor vzdělávání a odborné přípravy.

Tyto informace jsou prezentovány rovněž formou řady interaktivních map.

Informace o situaci mladých lidí v Evropě podává ukazatel v oblasti mládeže (Youth Monitor).

Zprávy

Zpráva o hodnocení programu Erasmus+ v polovině období (2014–2020) je k dispozici ve 23 jazycích a vychází z národních zpráv předložených zeměmi, které se programu účastní, z hodnotících zpráv externího nezávislého dodavatele, z dalších revidovaných studií, např. studie o dopadech programu Erasmus z roku 2014, ze zkušeností s řízením programu a z více než milionu odpovědí od všech zúčastněných stran.

Po dokončení programu Erasmus+ v roce 2020 provede Komise závěrečné hodnocení.

Další informace jsou k dispozici ve zprávách o hodnocení programu Erasmus+.

Další zprávy a studie týkající se programu Erasmus+ najdete na internetových stránkách Úřadu pro publikace Evropské unie.

Sdílej tuto stránku