Co je Erasmus+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Finanční prostředky ve výši 14,7 miliardy EUR umožní více než 4 milionům Evropanů studovat, odborně se vzdělávat, získávat pracovní zkušenosti nebo se věnovat dobrovolné činnosti v zahraničí.

Program Erasmus+, který poběží do roku 2020, nabízí příležitosti nejen pro studenty. Vznikl sloučením sedmi programů, a proto mohou nyní nabízených příležitostí využít jednotlivci i organizace.

Podrobné informace týkající se těchto příležitostí, včetně podmínek způsobilosti, najdete v Příručka k programu Erasmus+. K dispozici je rovněž přehled přibližného objemu financování.

Soukromé osoby

Program Erasmus+ mohou využít lidé různých věkových kategorií, kteří se chtějí dále vzdělávat a sdílet nabyté zkušenosti nebo znalosti v institucích a organizacích v zahraničí.

Příležitosti pro jednotlivce

Organizace

Program Erasmus+ nabízí příležitosti širokému spektru organizací, k nimž patří univerzity, vzdělávací instituce a poskytovatelé odborné přípravy, think-tanky, výzkumné instituce i soukromé podniky

Příležitosti pro organizace

Cíle

Cílem programu Erasmus+ je přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro růst, zaměstnanost, sociální rovnost a začlenění, jakož i cílů strategického rámce EU pro vzdělávání a odbornou přípravu ET2020.

Program Erasmus+ má rovněž sloužit k prosazování udržitelného rozvoje v oblasti vysokoškolského vzdělávání a přispívat k dosažení cílů strategie EU pro mládež.

Ke konkrétním otázkám, na které se program zaměřuje, patří:

Výsledky

Výsledky jednotlivých činností v rámci programu Erasmus+ se zveřejňují ve zprávách a souborech statistických údajů. K dispozici jsou rovněž na stránkách platformy věnované projektům programu Erasmus+, kde najdete většinu iniciativ, které získaly z programu finanční prostředky. Kromě toho jsou zde uvedeny příklady osvědčených postupů a úspěšných projektů.

Statistika

Statistické údaje týkající se programu Erasmus+ jsou k dispozici na stránkách se statistikami.

Informace o pokroku v dosahování referenčních kritérií stanovených v rámci ET2020 poskytuje Monitor vzdělávání a odborné přípravy.

Tyto informace jsou prezentovány rovněž formou řady interaktivních map.

Informace o situaci mladých lidí v Evropě podává ukazatel v oblasti mládeže (Youth Monitor).

Zprávy

Program Erasmus+ bude podroben střednědobému přezkumu, který má být dokončen v roce 2017. Dále bude vypracováno posouzení dopadů, jehož zveřejnění proběhne po dokončení programu v roce 2020.

Podobně bylo po skončení programu Erasmus v roce 2014 zveřejněno posouzení dopadů obsahující konkrétní výsledky.

Sdílej tuto stránku