Vad får brexit för konsekvenser för programmet Erasmus+?

Utträdesavtalet trädde i kraft den 1 februari 2020 och har rättslig verkan enligt internationell rätt. EU kommer att respektera sina skyldigheter enligt avtalet.

Det gäller framför allt artikel 138 som handlar om genomförandet av EU:s program och verksamheter som omfattas av budgeten för 2014–2020 eller tidigare budgetplaner. Enligt artikeln ska gällande EU-rätt fortsätta att tillämpas på Storbritannien efter den 31 december 2020 till dess att programmen och verksamheterna har avslutats.

Det innebär att brittiska rättsliga enheter fortsätter att vara fullt behöriga att delta och få finansiering inom EU-programmen för 2014–2020, t.ex. Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren, som om Storbritannien fortfarande var ett EU-land. Detta gäller fram till dess att programmen har slutförts.

Utbytesverksamhet inom Erasmus+

Kan studerande från Storbritannien fortfarande åka på utbyten i länder som deltar i Erasmus+?

Brittiska Erasmusdeltagare kan fortsätta att få bidrag från den nuvarande EU-budgeten fram till programmens slutdatum, även om datumet ligger efter 2020. Därför kan brittiska studerande och andra deltagare fortsätta sina utbyten i andra Erasmusländer, dvs. EU-länderna plus Liechtenstein, Norge, Island, Turkiet, Nordmakedonien och Serbien, tills projekten upphör eller pengarna från EU-budgeten är slut.

Kan studerande från länder som deltar i Erasmus+ fortfarande åka på utbyten till Storbritannien?

Ja, utträdesavtalet innebär att lärosäten och andra organ i övriga programländer kan fortsätta att skicka studerande och personal till Storbritannien med pengar från ansökningsomgångarna för 2019 och 2020, tills projekten upphör eller pengarna från EU-budgeten är slut.

Länkar

Gör dig redo för övergångsperiodens slut

Dela denna sida