Kako bo brexit vplival na program Erasmus+?

Sporazum o izstopu je začel veljati 1. februarja 2020 in ima pravni učinek v skladu z mednarodnim pravom. Unija bo v celoti spoštovala svoje obveznosti v zvezi s tem sporazumom.

To velja zlasti za člen 138 sporazuma o izstopu, ki v zvezi s programi in dejavnostmi Unije, prevzetih v sklopu večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ali predhodnih finančnih perspektiv, za Združeno kraljestvo po 31. decembru 2020 do zaključka navedenih programov in dejavnosti Unije še vedno uporablja veljavno pravo Unije.

To pomeni, da so na podlagi tega člena in drugih določb sporazuma o izstopu pravni subjekti s sedežem v Združenem kraljestvu do zaključka teh programov še naprej v celoti upravičeni do sodelovanja in prejemanja sredstev v okviru sedanjih programov EU za obdobje 2014–2020, vključno s programom Erasmus+ in evropsko solidarnostno enoto, kot če bi bilo Združeno kraljestvo še vedno država članica.

Dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+

Ali lahko študenti iz Združenega kraljestva še naprej sodelujejo v dejavnostih mobilnosti v državah programa Erasmus+?

Upravičenci iz Združenega kraljestva so še naprej upravičeni do nepovratnih sredstvih, dodeljenih v okviru sedanjega večletnega finančnega okvira, in sicer do njihovega končnega datuma, tudi po letu 2020. Dokler se projekti ne zaključijo oziroma dokler se ne porabijo vsa finančna sredstva, lahko študenti in drugi udeleženci iz Združenega kraljestva še naprej sodelujejo v dejavnostih mobilnosti v drugih državah programa Erasmus+, tj. v državah članicah EU ter Lihtenštajnu, Norveški, Islandiji, Turčiji, Severni Makedoniji in Srbiji.

Ali lahko študenti iz držav programa Erasmus+ še naprej sodelujejo v dejavnostih mobilnosti v Združenem kraljestvu?

Da. Dokler se projekti ne zaključijo oziroma dokler se ne porabijo vsa finančna sredstva, sklenitev sporazuma o izstopu Združenega kraljestva pomeni, da lahko visokošolske ustanove in druge organizacije iz držav programa (razen Združenega kraljestva) še naprej pošiljajo študente in osebje na dejavnosti mobilnosti programa Erasmus+ v Združeno kraljestvo, ki se financirajo s sredstvi iz razpisov za leti 2019 in 2020.

Sorodne povezave

Priprave na konec prehodnega obdobja

Dajte v skupno rabo to stran