Ce impact va avea Brexit asupra programului Erasmus+?

Acordul de retragere a intrat în vigoare la 1 februarie 2020 și produce efecte juridice în dreptul internațional. Uniunea va respecta în totalitate obligațiile care îi revin în temeiul acestui Acord.

Este vorba în special de articolul 138 din Acordul de retragere, care prevede, referitor la programele și activitățile Uniunii asumate în temeiul CFM pentru perioada 2014-2020 sau al perspectivelor financiare precedente, că legislația aplicabilă a Uniunii va continua să se aplice Regatului Unit după data de 31 decembrie 2020, până la încetarea acestor programe și activități ale Uniunii.

În practică înseamnă că, în baza acestui articol și a altor prevederi ale Acordului de retragere, entitățile juridice cu sediul în Regatul Unit continuă să fie eligibile pentru a solicita și primi finanțare în cadrul actualelor programe ale UE pentru perioada 2014-2020, inclusiv Erasmus+ și Corpul european de solidaritate, până la încheierea acestor programe, exact cum s-ar întâmpla dacă Regatul Unit ar mai face parte din UE.

Activitățile de mobilitate în scopul învățării din cadrul Erasmus+

Studenții din Regatul Unit mai pot participa la activități de mobilitate în țările participante la programul Erasmus+?

Beneficiarii din Regatul Unit pot continua să participe la granturile acordate în temeiul actualului CFM până la data expirării acestora, chiar dacă acest lucru se va întâmpla după 2020. Prin urmare, studenții din Regatul Unit și alți participanți pot continua să ia parte la activitățile de mobilitate din alte țări participante la programul Erasmus+, adică statele membre ale UE, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Turcia, Macedonia de Nord și Serbia, până la încheierea proiectelor sau până la epuizarea fondurilor.

Studenții din țări participante la programul Erasmus+ mai pot lua parte la activități de mobilitate în Regatul Unit?

Da, în urma încheierii Acordului de retragere, instituțiile de învățământ superior și alte organisme din țările participante la program altele decât Regatul Unit pot continua să își trimită studenții și personalul în Regatul Unit pentru a participa la activități de mobilitate Erasmus+ cu fonduri obținute în baza cererilor de propuneri din 2019 și 2020, până la încheierea proiectelor sau până la epuizarea fondurilor.

Alte linkuri

Pregătiri în vederea încheierii perioadei de tranziție

Distribuie această pagină