Welke gevolgen heeft de brexit voor het Erasmus+-programma?

Het terugtrekkingsakkoord is op 1 februari 2020 in werking getreden en heeft rechtsgevolgen uit hoofde van het internationaal recht. De Europese Unie zal haar verplichtingen met betrekking tot dit akkoord volledig nakomen.

Dit geldt met name voor artikel 138 van het terugtrekkingsakkoord, waarin is bepaald dat met betrekking tot de EU-programma's en -activiteiten die zijn vastgelegd in het kader van het meerjarig financieel kader 2014-2020 of eerdere financiële vooruitzichten, het toepasselijke EU-recht na 31 december 2020 van toepassing blijft op het Verenigd Koninkrijk tot de afsluiting van die programma's en activiteiten.

Op grond van dit artikel en andere bepalingen van het terugtrekkingsakkoord, betekent dit dat in het VK gevestigde rechtspersonen nog volledig in aanmerking blijven komen voor deelname en financiering in het kader van de huidige EU-programma’s voor 2014-2020, waaronder Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, alsof het VK een lidstaat was, tot de voltooiing van deze programma’s.

Erasmus+-leermobiliteit

Kunnen Britse studenten nog steeds in Erasmus+-programmalanden gaan studeren?

Alle onder het huidig meerjarig financieel kader toegekende subsidies blijven beschikbaar tot de oorspronkelijke einddatum, ook als dat na 2020 is. Dat betekent dat Britse studenten en andere deelnemers voor een studie of uitwisseling nog steeds naar andere Erasmus+-programmalanden (EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Turkije, Noord-Macedonië en Servië) kunnen gaan, totdat de projecten aflopen of het geld op is.

Kunnen studenten uit Erasmus+-programmalanden nog steeds naar het VK?

Ja, op grond van het terugtrekkingsakkoord kunnen instellingen voor hoger onderwijs en andere organisaties uit andere programmalanden dan het VK hun studenten en personeelsleden nog steeds voor studie of uitwisseling naar het VK sturen op het budget van de oproepen van 2019 en 2020, totdat de projecten zijn afgerond of het geld op is.

Links

Voorbereidingen voor het einde van de overgangsperiode

Deel deze pagina