Miten brexit vaikuttaa Erasmus+ -ohjelmaan?

Erosopimus tuli voimaan 1.2.2020, ja sillä on oikeusvaikutuksia kansainvälisen oikeuden nojalla. Euroopan unioni noudattaa täysimääräisesti erosopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

Tämä koskee erityisesti erosopimuksen 138 artiklaa, jossa määrätään, että sellaisten unionin ohjelmien ja toimien täytäntöönpanon yhteydessä, joista on tehty sitoumukset vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen tai aiempien rahoituskehysten nojalla, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sovelletaan sovellettavaa unionin oikeutta 31.12.2020 jälkeen kyseisten unionin ohjelmien ja toimien päättymiseen asti.

Tämän artiklan ja erosopimuksen muiden määräysten perusteella tämä tarkoittaa, että Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneilla oikeushenkilöillä on edelleen täysi oikeus osallistua kaudella 2014–2020 toteutettaviin EU:n ohjelmiin ja saada niihin liittyvää rahoitusta, Erasmus+ -ohjelma ja Euroopan solidaarisuusjoukot mukaan luettuina, aina ohjelmien päättymiseen asti ikään kuin Yhdistynyt kuningaskunta olisi EU:n jäsenvaltio.

Erasmus+ -ohjelman oppimiseen liittyvät liikkuvuustoimet

Voivatko Yhdistyneen kuningaskunnan opiskelijat edelleen osallistua liikkuvuustoimiin Erasmus+ -ohjelman maissa?

Brittiläiset Erasmus+ -osallistujat voivat saada nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti myönnettyjä avustuksia ohjelman päättymispäivään asti, vaikka se olisi vuoden 2020 jälkeen. Näin ollen brittiläiset opiskelijat ja muut osallistujat voivat edelleen osallistua liikkuvuustoimiin muissa Erasmus+ ‑ohjelman maissa, eli EU:n jäsenmaissa sekä Liechtensteinissa, Norjassa, Islannissa, Turkissa, Pohjois-Makedoniassa ja Serbiassa siihen asti, kunnes hankkeet päättyvät tai varat on käytetty.

Voivatko Erasmus+ -ohjelman opiskelijat edelleen osallistua liikkuvuustoimiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa?

Kyllä. Erosopimuksen pohjalta muiden ohjelmaan osallistuvien maiden kuin Yhdistyneen kuningaskunnan korkeakoulut ja muut laitokset voivat edelleen lähettää opiskelijoitaan ja henkilökuntaansa Erasmus+ -liikkuvuusohjelmien puitteissa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vuosien 2019 ja 2020 ehdotuspyyntöjen rahoituksen turvin siihen asti, kunnes hankkeet päättyvät tai varat on käytetty.

Linkkejä

Valmistautuminen siirtymäkauden päättymiseen

Jaa tämä sivu