Jaký bude mít brexit dopad na program Erasmus+?

Dohoda o vystoupení vstoupila v platnost 1. února 2020 a podle mezinárodního práva má právní účinnost. Evropská unie bude své závazky ve vztahu k této dohodě plně dodržovat.

To platí zejména pro článek 138 dohody o vystoupení, který v souvislosti s programy a činnostmi Unie schválenými na základě víceletého finančního rámce na období 2014–2020 nebo předchozích finančních výhledů stanoví, že ve vztahu ke Spojenému království se po dni 31. prosince 2020 až do ukončení uvedených programů a činností Unie bude i nadále uplatňovat použitelné právo Unie.

Na základě tohoto článku a dalších ustanovení dohody o vystoupení to znamená, že právní subjekty se sídlem ve Spojeném království jsou i nadále plně způsobilé k účasti a financování v rámci stávajících programů EU na období 2014–2020, včetně programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, jako by až do dokončení těchto programů Spojené království bylo členským státem EU.

Vzdělávací mobilita v rámci programu Erasmus+

Mohou se studenti ze Spojeného království dále účastnit mobility v zemích zapojených do programu Erasmus+?

Příjemci ze Spojeného království mohou v rámci stávajícího víceletého finančního rámce nadále dostávat granty až do jejich skončení, a to i po roce 2020. Studenti a další účastníci ze Spojeného království se tedy mohou i nadále účastnit mobility v jiných zemích zapojených do programu Erasmus+, tj. členských státech EU, Lichtenštejnsku, Norsku, na Islandu, Turecku, Severní Makedonii a Srbsku, a to až do skončení projektů nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Mohou se studenti z programových zemí programu Erasmus+ stále účastnit mobility ve Spojeném království?

Ano, dohoda o vystoupení umožňuje, aby vysokoškolské instituce a jiné subjekty z jiných zemí, než je Spojené království, nadále vysílaly své studenty a pracovníky v rámci mobility programu Erasmus+ do Spojeného království prostřednictvím výzev z let 2019 a 2020, a to až do skončení projektů nebo až do vyčerpání finančních prostředků.

Související odkazy

Příprava na konec přechodného období

Sdílej tuto stránku