Štatistika

Na tejto stránke nájdete hlavné štatistické správy a analýzy týkajúce sa programu Erasmus+ a jeho predchodcov.

Najnovšie (uverejnené v januári 2020)


Výročná správa o činnosti programu Erasmus+ poskytuje prehľad o všetkých činnostiach, ktoré sa doposiaľ zrealizovali na základe výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ z roku 2018. V správe sú uvedené výsledky, ktoré sa dosiahli v rámci politických priorít programu Erasmus+, analýza vykonávania programu a príklady projektov. V prílohe sa nachádzajú podrobné štatistiky o grantoch a účastníkoch v členení podľa kľúčových akcií.


Výročná správa programu Erasmus+ za rok 2018


Štatistická príloha


Prehľady


Balík infografík

Predchádzajúce roky


Správa poskytuje prehľad o všetkých činnostiach, ktoré sa doposiaľ zrealizovali na základe výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ z roku 2017. Obsahuje štatistiky o grantoch a účastníkoch, informácie o politických prioritách programu Erasmus+ a analýzu jeho vykonávania.


Výročná správa programu Erasmus+ za rok 2017


Štatistická príloha


Prehľady


Balík infografík


Správa poskytuje prehľad o všetkých činnostiach, ktoré sa doposiaľ zrealizovali na základe výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ z roku 2016. Obsahuje štatistiky o grantoch a účastníkoch, informácie o politických prioritách programu Erasmus+ a analýzu jeho vykonávania.


Výročná správa programu Erasmus+ za rok 2016


Štatistická príloha


Balík infografík


V správe sa hodnotí druhý rok vykonávania programu Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – Erasmus+. Ponúka prehľad všetkých doterajších činností súvisiacich s výzvami na predkladanie návrhov v roku 2015, ktoré boli plánované v rámci ročného pracovného programu Erasmus+ na daný rok.


Výročná správa programu Erasmus+ za rok 2015


Príloha I – Štatistické údaje


Príloha II – Projekty


Táto správa sa týka prvého roku vykonávania programu Erasmus+, programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.


Výročná správa programu Erasmus+ za rok 2014


Príloha I – Štatistické údaje


Príloha II – Projekty


V januári 2016 Európska komisia uverejnila údaje o poslednom akademickom roku (2013/14) programu Erasmus, ktorý zahŕňal projekty vysokoškolskej mobility a spolupráce v rámci bývalého programu celoživotného vzdelávania (2007 – 2013).


Program Erasmus: fakty, údaje a trendy


500 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania prijímajúcich najviac študentov programu Erasmus


500 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania vysielajúcich najviac študentov programu Erasmus


Regionálna analýza vplyvu programu Erasmus sa opiera o štúdiu vplyvu programu Erasmus uverejnenú v roku 2014 a skúma, ako mobilita v rámci programu Erasmus vplýva na zručnosti a pracovné perspektívy študentov.


Štúdia vplyvu programu Erasmus: Regionálna analýza


Zhrnutie


Hlavné zistenia v skratke

Predchádzajúce štatistiky


2011 – 2012 Zip


2010 – 2011 Zip


2009 – 2010 PDF Zip


2008 – 2009 PDF Zip


2007 – 2008 PDF Zip


2006 – 2007 PDF Zip


2005 – 2006 PDF Zip


2004 – 2005 PDF Zip


Štatistické údaje podľa krajín z rokov 2000 – 2012 PDF


Agregované údaje, časové rady a spolupráca univerzít Zip


Informácie o rozpočte PDF Zip


Intenzívny jazykový kurz programu Erasmus PDF Zip

Súvisiace správy a udalosti

Zdieľajte túto stránku