Štatistiky

Na tejto stránke nájdete hlavné štatistické správy a analýzy týkajúce sa programu Erasmus+ a jeho predchodcov.

Najnovšie (uverejnené v november 2017)

Správa poskytuje prehľad o všetkých činnostiach, ktoré sa doposiaľ zrealizovali na základe výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ z roku 2016. Obsahuje štatistiky o grantoch a účastníkoch, informácie o politických prioritách programu Erasmus+ a analýzu jeho vykonávania.

Výročná správa programu Erasmus+ za rok 2016

Príloha – Štatistiky

Infografiky

Predchádzajúce roky

V správe sa hodnotí druhý rok vykonávania programu Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – Erasmus+. Ponúka prehľad všetkých doterajších činností súvisiacich s výzvami na predkladanie návrhov v roku 2015, ktoré boli plánované v rámci ročného pracovného programu Erasmus+ na daný rok.

Výročná správa programu Erasmus+ za rok 2015

Príloha I – Štatistiky

Príloha II – Projekty

V správe sa hodnotí prvý rok vykonávania programu Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – Erasmus+.

Výročná správa programu Erasmus+ za rok 2014 pdf (2,41 MB)

Príloha I – Štatistiky pdf (1,42 MB)

Príloha II – Projekty pdf (594 KB)

V januári 2016 Európska komisia uverejnila údaje o poslednom akademickom roku (2013/14) programu Erasmus, ktorý zahŕňal projekty vysokoškolskej mobility a spolupráce v rámci bývalého programu celoživotného vzdelávania (2007 – 2013).

Erasmus: fakty, údaje a trendy pdf (8,21 MB)

Erasmus: fakty, údaje a trendy (e-kniha)

500 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania najčastejšie prijímajúcich študentov programu Erasmus pdf (449 KB)

500 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania najčastejšie vysielajúcich študentov programu Erasmus pdf (416 KB)

Regionálna analýza vplyvu programu Erasmus sa opiera o štúdiu vplyvu programu Erasmus uverejnenú v roku 2014 a skúma, ako mobilita v rámci programu Erasmus vplýva na zručnosti a pracovné perspektívy študentov.

Štúdia vplyvu programu Erasmus: Regionálna analýza pdf (5,29 MB)

Zhrnutie pdf (1,42 MB)

Hlavné zistenia v skratke pdf (5,38 MB)

Predchádzajúce štatistiky

2011 – 2012 zip (7,74 MB)

2010 – 2011 zip (6,07 MB)

2009 – 2010 pdf (11,69 MB) zip (10,14 MB)

2008 – 2009 pdf (2,03 MB) zip (2,67 MB)

2007 – 2008 pdf (2,55 MB) zip (1,14 MB)

2006 – 2007 pdf (1,9 MB) zip (510 KB)

2005 – 2006 pdf (1,66 MB) zip (267 KB)

2004 – 2005 pdf (1,63 MB) zip (257 KB)

Štatistické údaje podľa krajín za roky 2000 – 2012 pdf (2,7 MB) zip (1,16 MB)

Agregované údaje, časové rady a spolupráca univerzít odkaz na knižnicuzip (10,49 MB)

Informácie o rozpočte pdf (1,67 MB) zip (265 KB)

Intenzívny jazykový kurz programu Erasmus pdf (1,65 MB) zip (278 KB)

Zdieľajte túto stránku

Súvisiace správy a udalosti